Organizační změna ve společnostech TBG ZNOJMO s.r.o a TBG BETONMIX a.s.

Vážení obchodní partneři,

tímto si Vás dovolujeme informovat, že s účinností od 1. ledna 2018 došlo ke sloučení společnosti TBG ZNOJMO s.r.o., Dyje ev. č. 502, 669 02 Dyje (IČ: 634 81 391) se společností TBG BETONMIX a.s., Jihlavská 709/51, Bosonohy, 642 00 Brno (IČ: 485 30 794), která se tímto stala nástupnickou organizací.

Tato změna nemá žádný vliv na práva a závazky, které má společnost TBG ZNOJMO s.r.o. vůči svým obchodním partnerům, ani na jejich práva a závazky vůči výše zmíněné společnosti. Na již uzavřených smlouvách se nic nemění.

Veškerá nová obchodní korespondence, objednávky, faktury, uzavírání nových smluv či změny smluv stávajících, jakož i veškerá další jednání vedená mezi společností TBG ZNOJMO a.s. a Vámi musí být od uvedeného data realizovány u nástupnického subjektu.

Proto si Vás dovolujeme požádat, abyste od 1. ledna 2018 používali při komunikaci nástupnickou obchodní společnost:

TBG BETONMIX a.s., se sídlem Jihlavská 709/51, Bosonohy, 642 00 Brno,

IČ: 485 30 794, DIČ: CZ48530794

Obchodní zástupce pro provozovny Znojmo a Olbramovice:

Ing. Aleš Florián, tel.: 606 063 680, e-mail: ales.florian@tbgbetonmix.cz