Podílíme se na zlepšení životní úrovně v Českých Budějovicích

Pravidelné souvislé kolony ve špičkách. Téměř nemožné připojení z vedlejších silnic. A manévr odbočení vlevo či přejetí hlavní silnice? To je již skutečně kaskadérským kouskem. Přesně tak ale vypadá silnice I/3 vedoucí středem Českých Budějovic, která je již dlouhodobě kapacitně přetížená. Pomyslným světlem na konci tunelu je stavba D3.

Zlepšení dopravní situace potřebuje tato jihočeská metropole jako sůl a jejím řešením je dobudování čtyřproudové dálnice D3 – dlouho očekávaný obchvat Českých Budějovic. Stavba D3 0310/I Úsilné – Hodějovice spolu s navazujícím úsekem D3 0310/II Hodějovice – Třebonín (předpokládá se, že oba úseky budou zprovozněny současně) vytvoří obchvat, díky kterému dojde k odvedení veškeré tranzitní dopravy ze stávající silnice I/3 v úseku České Budějovice – Krasejovka, jejíž kapacita je zcela vyčerpána. Následně bude navazovat výstavba dálnice směrem k hraničnímu přechodu Dolní Dvořiště, kde se napojí na systém rakouských dálnic S10/A7 směr Linz.

Hlavním dodavatelem betonové směsi pro tyto úseky dálnice D3 je provoz České Budějovice, betonárna U Hada společnosti TBG SWIETELSKY s. r. o., člena skupiny Českomoravský beton. Zálohu v tomto případě řeší betonárna Třeboň společnosti Českomoravský beton, a. s.

Stavba části D3 310/I Úsilné – Hodějovice

Hlavním dodavatelem stavby úseku dálnice D3 310/I Úsilné – Hodějovice (7 197 m) je sdružení Hochtief, Colas a M Silnice. 14 plánovaných mostních objektů je v procesu výstavby, stavba hloubeného tunelu Pohůrka dlouhého 999,5 m zatím nezačala. Na tento úsek je plánovaný odběr betonu cca 200 tis. m3, přičemž 150 tis. m3 pohltí samotný tunel. Zahájení celé stavby proběhlo v létě 2019 a výstavba stále pokračuje.

 

Stavba části D3 310/II Hodějovice – Třebonín

Zhotovitelem navazujícího úseku dálnice D3 310/II Hodějovice – Třebonín je Stavební sdružení Doprastav. Tento úsek, který bude měřit 12 536 m, je ve výstavbě od jara 2019, kdy se začalo založením staveb pilotami, v letošním roce se pak pokračovalo patkami a pilíři. Prozatím jsme z českobudějovické betonárny společnosti TBG SWIETELSKY dodali na tento úsek 40 tis. m3 betonu na piloty, patky, pilíře a mostní betonové konstrukce. Plánovaný odběr pro tento úsek je cca 110 tis. m3 betonu.