Průvodce betonářskou normou

Českomoravský beton, a.s., jako člen Svazu výrobců betonu ČR, představuje Průvodce betonářskou normou. Tento průvodce je zpracován na základě 6. vydání Průvodce betonářskou normou, kterou vydal Svaz výrobců betonu ČR jako informaci k aktuální verzi ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404.

Průvodce betonářskou normou je k dispozici v tištěné verzi na našich provozech – betonárnách nebo v elektronické verzi k náhledu a ke stažení na webových stránkách www.transportbeton.cz v dokumentech ke stažení ZDE.