První seminář v letošním ročníku Beton University se blíží! 4. ročník odstartuje 14.2. seminář v Děčíně

Již 14.2. proběhne v Děčíně první seminář letošního ročníku Beton University na téma Vodotěsné betony. Seminář se zabývá problematikou vodonepropustného betonu a navrhování konstrukcí z něj. Úvodem je stručně probrána historie vývoje betonu a současné možnosti jeho použití. Seminář dále zahrnuje informaci o prvcích, které se používají pro vodonepropustné konstrukce bez dodatečné izolace proti vodě, zásady provádění, možné poruchy vodonepropustných konstrukcí a způsoby sanací. Součástí jsou konkrétní příklady realizací.

Vložné na seminář Vodotěsné betony je symbolické a činí 200 Kč, pro členy ČKAIT, ČKA a ČSSI je vložné 100 Kč a pro studenty a pedagogy je vstup zdarma.

Přihlásit se můžete na stránkách www.betonuniversity.cz.