Rozšíření certifikace o ISO 45 001 pro Českomoravský beton

V prvním pololetí letošního roku byla na provozech ve společnosti Českomoravský beton, a.s. úspěšně zavedena nová certifikace systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ISO 45 001. Zároveň také úspěšně proběhla na všech provozech ve skupině Českomoravský beton re-certifikace systému managementu hospodaření s energií dle ISO 50 001.