Rozvíjet a inovovat

Skupina Českomoravský beton se podílí na rozvoji infrastruktury a velkých stavbách v regionech své působnosti. Ve všech výrobních segmentech chceme i nadále sledovat moderní trendy a dál rozvíjet komunikaci s laickou i odbornou veřejností.