Čerpání a doprava

Služby v oblasti čerpání a dopravy nacházejí rozsáhlé uplatnění při realizaci různých druhů staveb – od rodinného domu až po velké dálniční stavby. Jejich široké použití vychází z rozdílnosti stavebního díla. Čerpadla a autodomíchávače jsou nezbytné při výstavbě tunelů, mostů, nebytových a bytových staveb a vodohospodářských staveb. Disponujeme největší nabídkou čerpadel a autodomíchávačů v ČR.

Čerpání betonu

Čerpání betonu a litých potěrů zajišťují po celém území České republiky dceřiné společnosti a střediska:

Českomoravský beton, a.s., Středisko čerpání

Pražské betonpumpy a doprava s.r.o.

TBG BETONPUMPY MORAVA s.r.o. 

 

Čerpání betonu a litých potěrů se zajišťují čerpadly:

  • Mobilní čerpadla s délkou výložníku 17 – 58m
  • Pumpomixy
  • Betonovací věže s délkou výložníku 32m
  • Stabilní čerpadla
  • Maltová čerpadla
  • Pístová a šneková čerpadla na lité podlahy  

Čerpatelný čerstvý beton musí mít odpovídající skladbu, aby nedocházelo k neúměrnému tření o stěnu potrubí případně o zaklínění jednotlivých zrn kameniva. Minimální obsah jemných zrn kameniva a cementu má být 400 kg, největší zrno kameniva nemá být větší něž třetina průměru potrubí a konzistence měřená sednutím kužele 100 - 150 mm. Je vhodné použít těžené kamenivo s hladkým povrchem kulatých zrn. Osvědčilo se používání popílku.

Rozměrová tabulka mobilních čerpadel

  • Rozměrová tabulka mobilních čerpadel (Čechy) ke stažení - stáhnout zde
  • Rozměrová tabulka mobilních čerpadel (Morava) ke stažení - stáhnout zde

Doprava betonu

Dopravu po celém území České republiky zajišťuje Českomoravský beton, a.s., Středisko doprava 

K dopravě se používají autodomíchávače na podvozcích Tatra, Mercedes a MAN o užitečném objemu bubnů od 3 m³ do 9 m³. Díky modernímu software, který napomáhá řídit dispečink autodomíchávačů, se dosahuje snižování kilometrových nájezdů v dopravě transportního betonu, a tím se redukuje spotřeba pohonných hmot, emise z přepravy a pochopitelně také náklady vynaložené na transport.

 

Nejdůležitější podmínky pro nasazení stroje - mobilního čerpadla