TBG BETONMIX a přehrada Opatovice

Vodní nádrž Opatovice na Vyškovsku se nachází v údolí řeky Malá Haná. Byla vybudována již v roce 1972 a dodnes slouží jako zdroj pitné vody pro blízké město Vyškov a jeho okolní obce.

V současné době probíhají v okolí přehrady i na samotné hrázi rozsáhlé rekonstrukční práce, přičemž hlavním dodavatelem betonu na stavbu je společnost TBG BETONMIX a. s., člen skupiny Českomoravský beton. Důvodem rekonstrukce je zvýšení bezpečnosti přehrady pro převedení povodňových vod. Po dokončení rekonstrukce bude přehrada připravena odolat desetitisícileté povodni.

Betonárna Vyškov (TBG Betonmix, a. s., člen skupiny Českomoravský beton) dodává podkladní beton C16/20 pro skluz, bezpečnostní přeliv a vývařiště beton C 30/37 XF3, ten má určité garantované parametry – w/c, max. průsak, modul pružnosti, pevnosti v prostém tahu a tahu za ohybu a požadavek na minimální objemové změny. Doposud se na stavbu dodalo 3 900 m3 a předpokládáme, že celkové množství dodaného betonu po jejím dokončení bude činit 4 100 m3.

Více informací se dozvíte ve videu na našem Youtube profilu