Vozíme beton na hřebeny Krkonoš

Erlebachova bouda, která je součástí Resortu
Sv. Františka, se nachází v srdci Krkonoš nad
Špindlerovým Mlýnem v nadmořské výšce
1 150 m již 234 let. Přestože podoba původního
stavení se během historie mnohokrát změnila,
genius loci, číslo popisné 109 a hlavně název
boudy stále přetrvává.

 

Stavba je situována v I. zóně ochranného pásma Krkonošského
národního parku v místě s nestálými povětrnostními podmínkami
a velmi proměnlivým počasím. V roce 2009 byla zahájena její rekonstrukce,
která postupně spěje do finále. Budoucí hosté si na
rozdíl od těch v 18. století budou užívat kromě stylových pokojů
také dvě restaurace, vinný sklípek, konferenční sál a wellness.
Díky rekonstrukci stavby se rozšíří kapacita hotelu o cca 80 %.


Dodávky betonu
Na stavbu Erlebachovy boudy je dodáván beton z betonárny TBG
Východní Čechy ve Vrchlabí (člen skupiny Českomoravský beton),
která je vzdálena 26 km od místa stavby s náročnou dopravní dostupností
– rozdíl nadmořské výšky je 673 m. Stavba je náročná
i z pohledu složitého časového plánování, hlavně z důvodu realizací
vodorovných betonových konstrukcí – strojní hlazení. Na realizaci
betonáží byla využita mobilní čerpadla na beton s délkou výložníku
38 a 47 metrů. Na stavbu bylo aktuálně dodáno 750 cbm betonu. Předpokládaný celkový
objem dodávek betonových směsí je plánován na 1500 cbm.