50 let betonárny na Rohanském ostrově

Letos 1. června tomu bylo přesně 50 let, co byla na Rohanském ostrově postavena betonárna. Vznik betonárny úzce souvisí s budováním metra v Praze. Okolo roku 1966 bylo rozhodnuto, že pro výstavbu metra bude na Rohanském ostrově zbudováno technické zázemí 4. závodu Vodních staveb, Sezimovo Ústí. Kromě betonárny, která byla do provozu uvedena 1. 6. 1967, byl na Rohanském ostrově zřízen armozávod a tesárna. Nově vzniklá věžová betonárna byla osazena dvěma míchacími jádry CIFA italské výroby o objemu 1 m3, přičemž technologie byla řízena německým systémem děrných štítků. Již v té době fungoval u betonárny přístav a betonárna byla velkou měrou zásobována lodní dopravou, jako je tomu doposud.

Koncem listopadu 1982 se v těsné blízkosti za stávající betonárnou začalo s výstavbou nové betonárny STETTER s bubnovou míchačkou BHS o objemu 2 m3. Od 1. března 1983 byla nová betonárna uvedena do provozu a rok poté byl ukončen provoz původní betonárny CIFA a ta byla demontována. Mezitím roku 1971 z podniku Vodních staveb vznikl národní podnik Metrostav, který roku 1995 jakožto Metrostav a.s. prodal 50 % podíl betonárny skupině HeidelbergCement a k 1. 9. 1995 vznikla společnost TBG METROSTAV. Během zimy 1998 proběhla výměna míchacího jádra BHS za jádro nové s trochu větším objemem 2,25 m3. S rozšířením nabídky produktů čerstvých směsí o sádrové potěry a maltové směsi vznikla 1. října 1999 společnost TBG Pražské malty, jejíž výroba byla během roku 2001 převedena na nově postavenou maltárnu. Nová maltárna s dvěma talířovými míchacími jádry LIEBHERR RIM se nachází v místech původní betonárny CIFA v těsné blízkosti betonárny.

Betonárna zažila a ustála i pětisetletou povodeň, která se v létě roku 2002 prohnala Prahou a právě nejvíce zasáhla tuto část Prahy. Další proměnou prošla betonárna roku 2006, kdy byly sníženy objemy skládek a tím i pásové dopravníky kameniva. Následujícího roku se z Rohanského ostrova definitivně odstěhovaly poslední složky Metrostavu a.s. a od roku 2008 je na Rohanském ostrově pouze společnost TBG METROSTAV, s.r.o. se svou dceřinou společností TBG Pražské malty, s.r.o. a pražské ústředí laboratoře SQZ, s.r.o. Betonárna je dnes řízena nejmodernějšími technologiemi od MARTEK Elektronik, jsou zde 3 míchací jádra (BHS a LIEBHERR) a vedení společnosti klade velký důraz na bezpečnost a šetrné chování k životnímu prostředí.