Zpět na Beton a produkty

Transportbetony

Transportbetony jsou čerstvé betony, které jsou vyráběny na betonárně a na stavbu dodávány autodomíchávačem. Vyrábíme transportbetony podle normy ČSN EN 206 – běžné čerstvé betony, lehce zpracovatelné betony, samozhutnitelné betony, betony pro systémy ztraceného bednění, vláknobetony, betony pro vodonepropustné konstrukce, barevné betony a vysokohodnotné betony.