Betonárna v Ostravě oslavila 12. června pětapadesáté narozeniny

Ostrava, někdejší ocelové srdce republiky, je v našem povědomí stále spojována s historií těžního a hutního průmyslu. Během průmyslové revoluce prošlo město ve druhé polovině 19. století bouřlivou proměnou a konjunktura dosáhla vrcholu v šedesátých a sedmdesátých letech 20. století.

Průmyslová i bytová výstavba si žádala operativní dodávky betonu, a tak byla v roce 1962 v Ostravě-Vítkovicích na pozemcích dolů Hlubina a Jeremenko postavena na pronajatém pozemku první betonárna, jejímž vlastníkem byl podnik Vítkovické stavby Ostrava, n. p. Betonárna S 243 o hodinovém výkonu 35 m3 byla vyrobena v SSSR. Jejím prvořadým úkolem bylo dodávat beton pro průmyslové giganty jako např. Vítkovické železárny, Nová Huť a zároveň pro stavby rychle vznikající občanské vybavenosti ve městě a okolí.

Počátkem sedmdesátých let proběhla modernizace a výrobní kapacita byla posílena výstavbou druhé betonárny. V té době se podařilo navázat spolupráci s německým výrobcem, a tak vedle stávající betonárny vyrostla betonárna věžového typu STETTER V-1 s hodinovým výkonem 50 m3. Obě betonárny společně sloužily do roku 1980, kdy byla starší odstavena (za dobu své existence vyrobila více než 800 tis m3) betonu, a na jejím místě byla zahájena výstavba nové betonárny, opět věžový typ STETTER V-1,25. V roce 1997 přešla betonárna do majetku společnosti BETON MORAVA a.s. a v roce 2002 se stala součástí sítě skupiny HeidelbergCement Group. Mísící jádro jedné z věžových betonáren je od konce roku 2008 vyčleněno k výrobě značkových produktů.

Betonárna Ostrava-Vítkovice je kapacitně nejsilnějším provozem severní Moravy a významným dodavatelem na severomoravském trhu. Za pětapadesát let své existence vyrobila víc než 5,5 milionů metrů krychlových betonu. Je zřejmé, že ostravská betonárna je zkušenou dámou v nejlepších letech. Jí i celému týmu zaměstnanců k významnému výročí blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zakázek. 

Produkce betonu napříč historií (od 12. 6. 1962):

  • do r. 2006 -  5 000 000 m3
  • do r. 1979 -  2 000 000 m3
  • do r. 1973 - 1 000 000 m3
  • do r. 1984 -  3 000 000 m3  
  • do r. 2016 -  5 500 000 m3  

  Historické foto ostravské betonárny

  Současné foto ostravské betonárny