Betonový ping-pongový stůl z vysokohodnotného betonu

Mnohokrát jsme se již mohli přesvědčit, že je beton materiálem mnoha tváří. Přestává být pouhým konstrukčním materiálem a stále více proniká do architektury. Směřuje k výrobě nábytku, městského mobiliáře, obkladových prvků fasád a soch. Pod taktovkou architekta, projektanta či sochaře na sebe bere nejrůznější podoby od přísně geometrických tvarů až po roztodivné oblé linie. Umí probarvit exteriér i interiér a dokáže být přísný i hravý.

V bakalářské práci studenta Stavební fakulty ČVUT byl hravý doslova, stal se totiž materiálem pro výrobu ping-pongového stolu.  Vývoj, testování a pilotní zkoušky prototypu stolu proběhly s velkou pečlivostí ve spolupráci Katedry betonových konstrukcí FSv ČVUT v Praze a laboratoře BETOTECH. Pro stůl bylo nutné navrhnout vhodnou recepturu a technologii výroby včetně bednění.

Dosud vyráběné venkovní betonové pingpongové stoly, které známe z českých sídlišť a okolí škol, jsou obvykle masivní a nepříliš atraktivní prefabrikáty, které není možné přemístit bez použití těžké techniky.

Tenkostěnný víceúčelový stůl

Tento stůl má konstrukci tenkostěnnou s hrací deskou o tloušťce 15 mm a je koncipován jako víceúčelový, tj. je možné využít jej i pro stolování, oslavy či rauty. Jeho montáž i demontáž je snadná: skládá se ze šesti dílců – dvou desek a dvou kusů noh, přičemž hmotnost jednotlivých dílců nepřesahuje 100 kg a lze je tedy přemístit bez manipulačního stroje, jen za použití lidské síly (dvou mužů). Zároveň splňuje požadavky na rovinnost, kvalitu povrchu a trvanlivost. Při návrhu byl kladen velký důraz na jednoduchý design.

Hrací plocha je tvořena dvěma samostatnými stoly; deska jedné poloviny má rozměry 1525 x 1370 mm; dvě nohy podpírající desku jsou jednoduché uzavřené rámy o průřezu 120x60 mm a jsou ve vrchní části opatřené dvojicí zářezů s otvory sloužícími k uložení desky. Jedna noha má hmotnost 60 kg, jedna polovina stolu 220 kg a stůl jako celek 440 kg.

Receptura betonu a realizace

Materiálem pro výrobu stolu se stal ultravysokohodnotný beton (UHPC), který je v současnosti předmětem řady výzkumných projektů a materiálem pro výrobu především tenkostěnných prvků bez tradiční výztuže.

Deska stolu o tloušťce pouhých 15 mm byla vyrobena bez klasické betonářské výztuže za použití ocelových vysokopevnostních drátků délky 12 mm. Recepturu ultravysokohodnotného vláknobetonu (UHPC) navrhlo berounské pracoviště společnosti BETOTECH.

Vlastní bakalářská práce zahrnovala návrh konstrukčního řešení, analýzu zatěžovacích stavů a jejich posouzení, vývoj a testování vhodného kompozitu pro výrobu desky, vývoj formy a technologii betonáže, vyhodnocení pilotních experimentů a vlastní realizaci funkčního vzorku stolu.

Norma platná pro ping-pongové stoly uvádí požadavky na kvalitu hrací plochy pro různé kategorie hry. Týkají se především rozměrové tolerance, rovinnosti desky a odskoku míčků. Betonový UHPC stůl splňuje přibližně požadavky na druhou nejvyšší kategorii pro profesionální hru za předpokladu, že by deska byla natřena nazeleno a ohraničena čárami hřiště.

K nejzajímavějším prověřeným zatěžovacím stavům patřilo zatížení osazené desky šesti dospělými muži. Poté byl stůl podroben i sérii prvních her. Exhibice ve stolním tenise na tomto betonovém stolu realizovaná ze strany mistrů Jindřicha Panského a Milana Orlowského prověřila jeho funkčnost a naplnila všechna očekávání.

O betonu TOPCRETE

TOPCRETE je produktová řada vysokopevnostních a ultravysokopevnostních betonů (HPC a UHPC), které vyrábí skupina Českomoravský beton. Základním parametrem těchto betonů jsou nejen extrémně vysoké pevnosti, které umožňují provádět subtilní ale přitom pevné betonové konstrukce, ale hlavně jejich velmi dlouhá životnost. Ta je dána především tím, že receptury betonu z produktové řady TOPCRETE jsou vysoce odolné proti vlivům prostředí, jež standardně definují platné normy. Špičkové receptury UHPC tak odolávají všem vlivům prostředí v nejvyšších stupních (XC4, XD3, XF4, XA3). Životnost konstrukcí z UHPC se díky tomu odhaduje na více než 200 let. Vysoké pevnosti v tlaku a v tahu zase předurčují betony TOPCRETE k širokému uplatnění v oblasti moderní architektury. Architekti a projektanti tak mohou konečně přestat uvažovat jen se standardním rozsahem pevnostních tříd běžně vyráběných betonů a plně využít potenciál pevností betonů TOPCRETE, které u nejvyšší řady UHPC přesahují v talku 150, MPA (v extrémních případech až 240, MPA).
potenciál pevností betonů TOPCRETE, které u nejvyšší řady UHPC přesahují v tlaku 150, MPA (v extrémních případech až 240, MPA).

Autoři: Ing. Vladimír Veselý (BETOTECH s.r.o.); Ing. Stanislav Smiřinský (BETOTECH s.r.o.)