BETOTECH, s.r.o.

Profil člena skupiny Českomoravský beton

Zpět na organizační strukturu

Základní informace

Obchodní firma: BETOTECH, s.r.o. 
Sídlo: Beroun 660, 266 01 Beroun
IČ: 25066153
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 46702.


Člen České betonářské společnosti ČSSI

               


 

Kontakty na společnost

Vedení společnosti

Ing. Michal Števula Ph.D. Jednatel společnosti
Ing. Michal Števula Ph.D.
Ing. Stanislav Smiřinský Vedoucí akreditované laboratoře 1195, prokurista
Ing. Stanislav Smiřinský
Ing. Oldřich Žalud Vedoucí akreditované laboratoře 1195.3, prokurista
Ing. Oldřich Žalud
RNDr. Václav Blížkovský Vedoucí divize kamenivo, prokurista
RNDr. Václav Blížkovský

Technické oddělení

Dominik Černý Technický pracovník ISO 9001
 Dominik Černý

Administrativa

Petra Čapková Administrativa
 Petra Čapková

Ostatní informace

Dceřiná společnost BETOTECH, s.r.o. zajišťuje prostřednictvím své sítě akreditovaných laboratoří zkoušky betonu, malt a potěrů, stavebních materiálů - cementu, kameniva a popílků. Rovněž poskytuje poradenství v oblasti technologie výroby betonu, malt, potěrů a kameniva ve spolupráci s pracovníky jednotlivých betonáren. Účastní se programů výzkumu a vývoje. Více informací naleznete na stránkách www.betotech.cz.

Systémy managementu

  • ČSN EN ISO 17025 Posuzování shody - Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří
  • ČSN EN ISO 50001 Systém managementu hospodaření s energií
2020-05-04 ISO 50001 CZ.png