Betonový výdech tunelu Blanka

S ohledem na svou nevzhlednost nesli tamní obyvatelé jeho existenci s nelibostí. Jako reakce vzniklo občanské sdružení, které vypsalo soutěž na výtvarné pojetí pláště výdechu.

Architektonickou soutěž vyhrál česko-argentinský umělec Federico Díaz. Jeho tvorbu charakterizuje propojování umění s technologiemi. Experimentovat s nejnovějšími technologickými postupy začal již během studií na pražské Akademii výtvarného umění v 90. letech. Přímo s roboty začal tvořit v roce 2008, a to jako jeden z prvních umělců globálně.

 

Propojení moderních technologií a umění

Betonový výdech získal unikátní plastický reliéf, který na jeho povrchu vytváří 3D heraldický motiv a je tvořen ze 176 panelů z bílého betonu COLORCRETE o rozměrech 130 x 235 cm.

3D heraldický motiv byl vytvořen pomocí tzv. robotické fabrikace prostřednictvím naprogramovaného robotického ramene ABB IRB 6640. Tento unikátní umělecký počin byl dokončen v květnu, kdy byl plastický reliéf opláštění dokolorován modrým odstínem.

Technické řešení projektu Heraldic

Komplexní heraldická geometrie reliéfu je tvořená ze soustavy bodů na válcové ploše. Tyto základní body určují kompozici díla, jemnost struktury, gradaci apod. Mezi těmito body jsou vytvořena čárová propojení. Pomocí algoritmů simulujících gravitaci, jsou z těchto čar vytvořeny prohnuté křivky – řetězovky. Povrch výduchu je v 3D softwaru rozdělen mřížkou na soustavu jednotlivých panelů, dělících vizuální vzor na segmenty. Každá křivka na panelu je poté zanalyzována a je přetvořena v soustavu modelovacích pohybů, jejichž charakter se mění na základě délky křivky a jejího průběhu. Komplexní křivky pohybu, jeho rychlost, proměnlivá hloubka a natáčení umožnily propsat do strojového pohybu estetický záměr umělce. Do hlavních modelovacích pohybů jsou dále vloženy příkazy pro automatickou výměnu nástrojů, jichž má robot 5, a každý z nich slouží k vytvoření odlišných typů reliéfu.

Vzhledem k tomu, že každý panel má jinou strukturu, bylo nutné vytvořit 176 jednorázových forem. K výrobě forem posloužil písek. Reliéf do pískového lože vytvořil robot vpichy a vrypy podle počítačem naprogramovaného schématu. Takto vytvořená struktura v pískovém loži byla zapečetěna zpevňujícím postřikem, aby při betonáži nedošlo ke zničení struktury tekoucím betonem. Forma byla opatřena výztuží i úchyty pro montáž na povrch tubusu. Jednotlivé panely byly pečlivě označeny, aby při montáži síť panelů vytvořila navržený motiv. Speciálně pro toto dílo byla vyvinuta a dlouze testována betonová směs technology ze společnosti TBG METROSTAV s. r. o., člen skupiny Českomoravský beton.

Požadavkem na beton byla vysoká pevnost, odolnost vůči cyklickému namáhání mrazem, bílá barva, samozhutnitelná konzistence a jemná kompaktní struktura, jež by dokonale obtiskla reliéf v písku. Byla tedy vyvinuta receptura betonu na míru z řady COLORCRETE o pevnosti C40/50 XF4, konzistence SF2 o maximálním zrnu kameniva 8 mm.

 Z prostoru obklopujícího betonový tubus se stala klidová zóna o ploše zhruba 1000 m2 s lavičkami a cvičebními prvky, která slouží místním obyvatelům i kolemjdoucím k aktivnímu odpočinku a vytváří prostor k nejrůznějším uměleckým představením a dalším činnostem.