Malmix®
Malmix®
Malmix®
Malmix®
Malmix®

MALMIX je čerstvá maltová směs (ne polotovar) určená pro zdění z keramických, pěnosilikátových a jiných nasákavých zdících prvků. Malmix se zpracovává přímo, bez přídavku vody či přísad.

Malta se vyrábí podle normy ČSN EN 998-2. Je vhodná k použití ve venkovních i vnitřních stavebních částech s konstrukčními požadavky.

Oblasti použití:

 • zdění z běžných zdících prvků ze savých materiálů -  cihel, cihelných bloků, plynosilikátových tvárnic či betonových bloků z lehčeného kameniva.
 • zdění hrubé stavby běžného rodinného domu na klíč nebo při stavbě svépomocí
 • výstavba řadových, bytových rodinných domů a administrativních budov
 • rozsáhlejší opravy a rekonstrukce budov

Čerstvé malty MALMIX je možné využít na všech typech staveb – rodinné domy, bytové domy, administrativní budovy, obchodní centra, nemocnice, školy apod. Velkou výhodou je především možnost výstavby na „zelené louce“, protože není potřeba přípojka na zdroj tlakové vody a zdroj elektrické energie, ale ani žádné strojní zařízení.

ZDĚNÍ MOŽNÉ I NA "ZELENÉ LOUCE"

U většiny staveb se alespoň část konstrukce zdí ze stavebních prvků, pro které je potřeba kvalitní malta. Pokud vám navíc na staveništi chybí zdroj vody a elektrické energie pro míchačku, váš problém vyřeší čerstvé zdící malty MALMIX.

Více informací

Čerstvé maltové směsi MALMIX jsou vyráběny pomocí špičkového technologického zařízení v nejbližší specializované maltárně nebo v přizpůsobených betonárnách společnosti Českomoravský beton, a.s.

Malty pro zdění se vyrábějí v souladu s požadavky ČSN EN 998-2:2003 Specifikace malt pro zdivo – Část 2: Malty pro zdění.


Zdící malta MALMIX jsou vyráběné dle normy ČSN EN 998-2:2003 a mají následující deklarované mechanicko-fyzikální vlastnosti.

VLASTNOSTI ČERSTVÉ MALTY MALMIX

Zaručené pevnosti v tlaku dle typu až 15 MPa
Orientační pevnost v tahu za ohybu dle typu až 2,5 MPa
Suchá objemová hmotnost v rozmezí 1550–1800 kg/m3
Zpracovatlenost malt dle typu až 36 hodin
Zrnitost směsi do 2 mm

Hlavní výhody cementové zdící malty MALMIX:

 • Konstantní a zaručená kvalita dodávaných maltových směsí
 • Objednáte jen tolik, kolik opravdu potřebujete
 • Zvýšení produktivity práce - odpadává zdlouhavá příprava malty na stavbě
 • Zrychlení výstavby díky snadné manipulaci s materiálem
 • Prodloužená doba zpracovatelnosti až 36 hodin
 • Není třeba přípojky na zdroj tlakové vody a elektrického proudu
 • Odpadá předzásobení materiálem - písek, cement, vápno atd.
 • Snížení nákladů - úspora pracovníků na míchání
 • Zjednodušení organizace na stavbě
 • Nemusí se likvidovat papírové obaly a zbytky po míchacím centru
 • Není třeba trvalého záboru pro silo nebo suroviny na staveništi 
 • Možnost zapůjčení plastových kontejnerů

Čerstvé zdicí malty MALMIX jsou na stavbu dopravovány zpravidla autodomíchávači, odtud jsou plněny do kontejnerů (vaniček) o obsahu 200 l. Hmotnost kontejner naplněného maltou je cca 400 kg. Manipulovat s kontejnerem lze pomocí vysokozdvižného nebo paletovacího vozíku, jeřábu, staveništního výtahu nebo lze kontejner umístit na speciální podvozek, kterým lze pojíždět.

Kontejner musí být položen dnem na rovné ploše tak, aby váha malty byla rozložena rovnoměrně a nedošlo k jeho rozlomení.


Technický list - Malmix

Technický list - Malmix

Zobrazit Stáhnout

Produktový list - Malmix

Produktový list - Malmix

Zobrazit Stáhnout

Zdící malty MALMIX se používají při výstavbě rodinných domů nebo při realizaci bytových a občanských staveb.

Bytový dům Sluneční náměstí

Praha 13

Výšková budova 21 nadzemních podlaží

Podlahy - Anhyment, Poriment 20.000 m2

Zdění - Malmix

Řadové rodinné domy Klausova ul.

Praha 5

Podlahy – Anhyment, Poriment 8.000 m2
Zdění – Malmix

Rezidence Mlynářka

Praha 5

Podlahy – Anhyment, Poriment 10.000 m2
Střechy – Poriment
Zdění - Malmix

Obytný soubor Slunečný vršek

Praha 10

Podlahy – Anhyment, Poriment 40.000 m2
Zdění – Malmix

Obytný soubor Galerie nad Vltavou

Praha 8

Podlahy – Anhyment, Poriment 40.000 m2
Zdění – Malmix

Obytný soubor Nové Zahradní město

Praha 10

Podlahy – Anhyment, Poriment 50.000 m2
Zdění – Malmix

 

Bytový dům Petržílkova

Praha 13

Výšková budova o 21 nadzemních podlaží
Podlahy – Anhyment, Poriment 20.000 m2
Střechy – Poriment
Zdění – Malmix

Klíčový kontakt

Potřebujete více informací k produktu?
Všechny vaše dotazy zodpoví:

Michal Bárta

Potřebujete více informací?

?

Zadáním telefonního čísla výrazně urychlíte zpracování Vašeho dotazu.

?

Čeho se váš dotaz týká?

Např.: „Tloušťka Anhymentu při rekonstrukci podlah.“

Podle této informace jsou prohledávány často kladené otázky, a pokud ani v nich nenajdete odpověď, pomůže k rychlejšímu zodpovězení Vašeho dotazu odborníkem.