Betonárna Příbram

Zobrazit ceník

Betonárna Příbram
  • Celoroční provoz betonárny
  • Objem mísícího jádra
  • Recyklační zařízení čerstvého betonu
  • Výrobní kapacita betonárny

Adresa: K Podlesí 598, 261 01 Příbram

Provozní doba: po - pá 6.00 - 14.30 (v jinou dobu po dohodě s vedoucím provozu)
GPS: 49°41'25.792"N, 13°59'38.912"E
Obchodník pro beton, Vedoucí provozu Ondřej Huml DiS.

724 361 525

318 629 642

Napsat E-mail
Obchodník pro lité směsi ANHYMENT, CEMFLOW, SLIMFLOW, PORIMENT Karel Kos

724 954 551

Napsat E-mail
Dispečink výroba betonu Jan Kadlec, Václav Hudeček, Josef Říha

724 068 315

Dispečink čerpání betonu Centrální dispečink čerpadel

724 040 444

Administrativa Jana Zelenková

725 461 356

318 629 642

Napsat E-mail
Technolog Ing. Jiří Žáček

602 646 376

Napsat E-mail
Název dokumentu Poslední změna Velikost Stažení
Ceník Příbram - transportbetony, značkové produkty a služby.pdf 15.12.2020 1346 kB Stáhnout
Všeobecné obchodní a platební podmínky.pdf 15.12.2020 115 kB Stáhnout
Všeobecné obchodní a platební podmínky pro služby - doprava a čerpání betonových a maltových směsí.pdf 15.12.2020 211 kB Stáhnout
Českomoravský beton, a.s. ISO 50001.pdf 13.5.2020 3585 kB Stáhnout
Českomoravský beton, a.s. ISO 9001.pdf 11.1.2021 337 kB Stáhnout
Českomoravský beton, a.s. ISO 45001.pdf 13.5.2020 1673 kB Stáhnout
Certifikát SŘV dle ČSN EN 206+A1 + ČSN P 73 2404 + ČSN 73 6131 - Příbram.pdf 18.8.2020 363 kB Stáhnout
Zpráva o dohledu - Příbram.pdf 3.9.2019 295 kB Stáhnout
Protokol o výsledku posouzení SŘV - Příbram.pdf 22.11.2018 1111 kB Stáhnout
Zpráva o výsledku posuzování ČMB 2017.pdf 20.12.2017 64 kB Stáhnout
Prohlášení o shodě: beton 206+A1: 2018 - Příbram.pdf 3.9.2019 863 kB Stáhnout
Prohlášení o shodě - beton dle ČSN EN 206+A1+73 2404 - Příbram.pdf 3.9.2019 1031 kB Stáhnout
Prohlášení výrobce CPS - Příbram.pdf 3.9.2019 871 kB Stáhnout
Prohlášení výrobce KAPS - Příbram.pdf 3.9.2019 845 kB Stáhnout
Prohlášení výrobce MCB - Příbram.pdf 3.9.2019 832 kB Stáhnout
Prohlášení o shodě: Nekonstrukční betony - Příbram.pdf 3.9.2019 853 kB Stáhnout
Prohlášení výrobce KSC I, KSC II - Příbram.pdf 3.9.2019 863 kB Stáhnout
Prohlášení výrobce SC 0/22 - Příbram.pdf 3.9.2019 810 kB Stáhnout
Prohlášení výrobce SCI, SCII, SCIII - Příbram.pdf 3.9.2019 864 kB Stáhnout
Prohlášení výrobce SH 0/22 - Příbram.pdf 3.9.2019 841 kB Stáhnout

Betonárna Příbram je jedním z provozů společnosti Českomoravský beton, a.s. Nachází se v Příbrami na Březových Horách. Betonárna je typu Stetter H2 - RS s mísícím zařízením BHS o objemu záměsi 2m³ a hodinovým výkonem až 85 m³. Má automatický, počítačem řízený systém, včetně automatického dávkování přísad do betonu. Kamenivo je uloženo v řadovém zásobníku a v případě potřeby vytápěno, proto můžeme zaručit plynulé dodávky betonu i při nízkých teplotách. V případě potřeby garantujeme dodávky z jiných provozů Českomoravský beton, a.s. Součástí betonárny je i recyklační zařízení pro zpracování zbytkového betonu.

Kvalita: 
Betonárna má zavedený a udržovaný certifikovaný systém řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2016. Pro všechny výrobky vlastní certifikáty a prohlášení o shodě v souladu s ustanoveními zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Zkušebnictví provádí společnost BETOTECH, s.r.o., akreditovaná zkušební laboratoř Beroun AZL č.1195, pracoviště Beroun.

Hospodaření s energií:

Betonárna má zavedený a udržovaný certifikovaný systém hospodaření s energií dle normy ČSN EN ISO 50001:2019.

 

BOZP:

Betonárna má zavedený a udržovaný certifikovaný systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČSN ISO 45001:2018. 

Obchodník pro beton, Vedoucí provozu

Ondřej Huml DiS.

724 361 525 318 629 642 Napsat E-mail
 Ondřej Huml DiS.

Soubory ke stažení

iSO_eurocert_300dpi_2.png
iSO_eurocert_300dpi_.png
03_modra ISO 9001_2016_CZ.jpg