Betonárna Příbram

Zobrazit ceník
Betonárna Příbram
  • Celoroční provoz betonárny
  • Objem mísícího jádra
  • Recyklační zařízení čerstvého betonu
  • Výrobní kapacita betonárny

Adresa: K Podlesí 598, 261 01 Příbram

Provozní doba: po - pá 6.00 - 14.30 (v jinou dobu po dohodě s vedoucím provozu)
GPS: 49°41'25.792"N, 13°59'38.912"E
Vedoucí provozu; Obchodník pro beton Ondřej Huml DiS.

724 361 525

318 629 642

Napsat E-mail
Dispečink výroba betonu Jan Kadlec, Václav Hudeček, Josef Říha

724 068 315

Dispečink čerpání betonu Centrální dispečink čerpadel

724 040 444

Administrativa Jana Bielichová

602 228 410

311 644 054

Napsat E-mail
Technolog Ing. Jiří Žáček

602 646 376

Napsat E-mail
Název dokumentu Poslední změna Velikost Stažení
Ceník čerpání - betonárna Příbram 2022 4.4.2022 247 kB Stáhnout
Všeobecné obchodní a platební podmínky.pdf 6.1.2022 116 kB Stáhnout
Všeobecné obchodní a platební podmínky pro služby - doprava a čerpání betonových a maltových směsí.pdf 6.1.2022 213 kB Stáhnout
Českomoravský beton, a.s. ISO 50001.pdf 13.5.2020 3585 kB Stáhnout
Českomoravský beton, a.s. ISO 9001 2020 2. vydání + Příloha.pdf 1.11.2021 330 kB Stáhnout
Českomoravský beton, a.s. ISO 45001.pdf 13.5.2020 1673 kB Stáhnout
Certifikát SŘV dle ČSN EN 206+A2+73 2404+73 6131 Příbram + Příloha 1.pdf 18.8.2021 266 kB Stáhnout
Certifikát 206+A2+73 2404+73 6131 Příbram - Dohled.pdf 18.8.2021 290 kB Stáhnout
Protokol o výsledku posouzení SŘV - Příbram.pdf 22.11.2018 1111 kB Stáhnout
Zpráva o výsledku posuzování ČMB 2017.pdf 20.12.2017 64 kB Stáhnout
Prohlášení o shodě beton 206+A2 2021 - Příbram.pdf 18.8.2021 841 kB Stáhnout
Prohlášení o shodě beton dle ČSN EN 206+A2+73 2404 - Příbram.pdf 18.8.2021 1011 kB Stáhnout
Prohlášení výrobce CPS - Příbram.pdf 18.8.2021 886 kB Stáhnout
Prohlášení výrobce KAPS - Příbram.pdf 18.8.2021 847 kB Stáhnout
Prohlášení výrobce MCB - Příbram.pdf 18.8.2021 894 kB Stáhnout
Prohlášení o shodě Nekonstrukční betony - Příbram.pdf 18.8.2021 802 kB Stáhnout
Prohlášení výrobce KSC I, KSC II - Příbram.pdf 3.9.2019 863 kB Stáhnout
Prohlášení výrobce SC I, SC II, SC III - Příbram.pdf 18.8.2021 864 kB Stáhnout
Prohlášení výrobce SC 0/22 - Příbram.pdf 18.8.2021 821 kB Stáhnout
Prohlášení výrobce SH 0/22 - Příbram.pdf 3.9.2019 841 kB Stáhnout

Betonárna Příbram je jedním z provozů společnosti Českomoravský beton, a.s. Nachází se v Příbrami na Březových Horách. Betonárna je typu Stetter H2 - RS s mísícím zařízením BHS o objemu záměsi 2m³ a hodinovým výkonem až 85 m³. Má automatický, počítačem řízený systém, včetně automatického dávkování přísad do betonu. Kamenivo je uloženo v řadovém zásobníku a v případě potřeby vytápěno, proto můžeme zaručit plynulé dodávky betonu i při nízkých teplotách. V případě potřeby garantujeme dodávky z jiných provozů Českomoravský beton, a.s. Součástí betonárny je i recyklační zařízení pro zpracování zbytkového betonu.

Kvalita: 
Betonárna má zavedený a udržovaný certifikovaný systém řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2016. Pro všechny výrobky vlastní certifikáty a prohlášení o shodě v souladu s ustanoveními zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Zkušebnictví provádí společnost BETOTECH, s.r.o., akreditovaná zkušební laboratoř Beroun AZL č.1195, pracoviště Beroun.

Hospodaření s energií:

Betonárna má zavedený a udržovaný certifikovaný systém hospodaření s energií dle normy ČSN EN ISO 50001:2019.

 

BOZP:

Betonárna má zavedený a udržovaný certifikovaný systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČSN ISO 45001:2018.