Betonárna Soběslav

Zobrazit ceník
Betonárna Soběslav
  • Celoroční provoz betonárny
  • Objem mísícího jádra
  • Recyklační zařízení čerstvého betonu
  • Výrobní kapacita betonárny

Adresa: Petra Bezruče 447/II, 392 01 Soběslav  

Provozní doba:

po - pá 6.00 - 14.30 (v jinou dobu po dohodě s vedoucím provozu)

so 7.00 - 10.00

GPS: 49°15'24.690"N, 14°43'42.181"E
Vedoucí provozu; Obchodník pro beton Lukáš Chramosta, BBA

602 215 331

Napsat E-mail
Dispečink výroba betonu Bohumil Nowak, Miroslav Novák

602 249 470

Dispečink čerpání betonu Centrální dispečink čerpadel

724 040 444

Administrativa Jitka Korandová

725 702 518

Napsat E-mail
Technolog Vladimír Ouška DiS.

602 304 726

Napsat E-mail Napsat E-mail
Název dokumentu Poslední změna Velikost Stažení
Všeobecné obchodní a platební podmínky.pdf 9.1.2023 116 kB Stáhnout
Všeobecné obchodní a platební podmínky pro služby - doprava a čerpání betonových a maltových směsí.pdf 9.1.2023 215 kB Stáhnout
Certifikát SŘV dle ČSN EN 206+A1 + ČSN P 73 2404 + ČSN 73 6131 + Soběslav.pdf 15.8.2022 374 kB Stáhnout
Zpráva o dohledu - Soběslav.pdf 12.8.2021 288 kB Stáhnout
Prohlášení o shodě ČSN EN 206 + A2 2021.pdf 23.8.2022 75 kB Stáhnout
Prohlášení o shodě ČSN EN 206 + A2 + ČSN P 73 2404 Soběslav.pdf 23.8.2023 665 kB Stáhnout
Prohlášení o shodě MC.pdf 23.8.2022 68 kB Stáhnout
Prohlášení o shodě MCB.pdf 23.8.2022 68 kB Stáhnout
Prohlášení o shodě MC XF - Soběslav.pdf 18.8.2020 115 kB Stáhnout
Prohlášení o shodě Nekonstrukční beton.pdf 23.8.2022 64 kB Stáhnout
Prohlášení o shodě: směsi stmelené popílkem KSC - Soběslav.pdf 16.2.2016 93 kB Stáhnout
Prohlášení o shodně SCI, SCII, SCIII.pdf 23.8.2022 66 kB Stáhnout
Prohlášení o shodě KSCI, KSCII.pdf 23.8.2022 68 kB Stáhnout
Prohlášení výrobce CM Suspenze.pdf 23.8.2022 65 kB Stáhnout
Prohlášení výrobce Směsi z kameniva stmelené cementem.pdf 23.8.2022 62 kB Stáhnout
Prohlášení výrobce Směsi z kameniva stmelené cementem_2.pdf 23.8.2022 64 kB Stáhnout
Certifikát QMS ČMB 2020 3. vydání 9001.pdf 16.11.2022 354 kB Stáhnout
Českomoravský beton, a.s. 45001 Aj.pdf 8.6.2023 1389 kB Stáhnout
Českomoravský beton, a.s. 45001 Cj.pdf 8.6.2023 1889 kB Stáhnout
Českomoravský beton, a.s. 50001 Cj.pdf 8.6.2023 4183 kB Stáhnout
Českomoravský beton, a.s. 50001 Aj.pdf 8.6.2023 4259 kB Stáhnout

Betonárna Soběslav je jedním z provozů společnosti Českomoravský beton, a.s. Nachází se v areálu společnosti Fert a.s. Betonárna je typu HBS 1 T/VS 1m³. Provoz je celoroční, automatický, počítačem řízený, s moderním recyklačním zařízením. V případě potřeby je kapacita betonárny posílena z betonáren v Táboře a Jindřichově Hradci.

Kvalita:
Betonárna má zavedený a udržovaný certifikovaný systém řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2016. Pro všechny výrobky vlastní certifikáty a prohlášení o shodě v souladu s ustanoveními zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Zkušebnictví provádí společnost BETOTECH, s.r.o., akreditovaná zkušební laboratoř Beroun AZL č.1195, pracoviště Jindřichův Hradec.

Hospodaření s energií:

Betonárna má zavedený a udržovaný certifikovaný systém hospodaření s energií dle normy ČSN EN ISO 50001:2019.

 

BOZP:

Betonárna má zavedený a udržovaný certifikovaný systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČSN ISO 45001:2018. 

Vedoucí provozu; Obchodník pro beton

Lukáš Chramosta, BBA

602 215 331 Napsat E-mail
 Lukáš Chramosta, BBA

Soubory ke stažení

iSO_eurocert_300dpi_2.png
iSO_eurocert_300dpi_.png
03_modra ISO 9001_2016_CZ.jpg