Betonárna Soběslav

Zobrazit ceník
Betonárna Soběslav
  • Celoroční provoz betonárny
  • Objem mísícího jádra
  • Recyklační zařízení čerstvého betonu
  • Výrobní kapacita betonárny

Adresa: Petra Bezruče 447/II, 392 01 Soběslav  

Provozní doba:

po - pá 6.00 - 14.30 (v jinou dobu po dohodě s vedoucím provozu)

so 7.00 - 10.00

GPS: 49°15'24.690"N, 14°43'42.181"E
Vedoucí provozu; Obchodník pro beton Lukáš Chramosta, BBA

602 215 331

Napsat E-mail
Dispečink výroba betonu Bohumil Nowak, Miroslav Novák

602 249 470

Dispečink čerpání betonu Centrální dispečink čerpadel

724 040 444

Administrativa Jitka Korandová

725 702 518

Napsat E-mail
Technolog Vladimír Ouška DiS.

602 304 726

Napsat E-mail
Název dokumentu Poslední změna Velikost Stažení
Ceník Transportbeton a značkové produkty betonárna Soběslav 2022 21.4.2022 1262 kB Stáhnout
Ceník čerpání - betonárna Soběslav 2022 4.4.2022 256 kB Stáhnout
Všeobecné obchodní a platební podmínky.pdf 6.1.2022 116 kB Stáhnout
Všeobecné obchodní a platební podmínky pro služby - doprava a čerpání betonových a maltových směsí.pdf 6.1.2022 213 kB Stáhnout
Českomoravský beton, a.s. ISO 50001.pdf 13.5.2020 3585 kB Stáhnout
Českomoravský beton, a.s. ISO 9001 2020 2. vydání + Příloha.pdf 1.11.2021 330 kB Stáhnout
Českomoravský beton, a.s. ISO 45001.pdf 13.5.2020 1673 kB Stáhnout
Certifikát SŘV dle ČSN EN 206+A1 + ČSN P 73 2404 + ČSN 73 6131 + Soběslav.pdf 15.8.2022 374 kB Stáhnout
Zpráva o dohledu - Soběslav.pdf 12.8.2021 288 kB Stáhnout
Prohlášení o shodě betony dle ČSN EN 206 + A2 2021 So.pdf 18.8.2021 102 kB Stáhnout
Prohlášení o shodě C (rozšířený) - Soběslav.pdf 18.8.2020 135 kB Stáhnout
Prohlášení o shodě betony dle ČSN EN 206 + A2 + ČSN P 73 2404 + Z1 So.pdf 18.8.2021 126 kB Stáhnout
Prohlášení o shodě MC - Soběslav.pdf 18.8.2021 98 kB Stáhnout
Prohlášení o shodě MCB - Soběslav.pdf 18.8.2021 97 kB Stáhnout
Prohlášení o shodě MC XF - Soběslav.pdf 18.8.2020 115 kB Stáhnout
Prohlášení o shodě CnXF - Soběslav.pdf 18.8.2021 93 kB Stáhnout
Prohlášení o shodě: směsi stmelené popílkem KSC - Soběslav.pdf 16.2.2016 93 kB Stáhnout
Prohlášení o shodně SC I, SC II, SC III.pdf 18.8.2021 89 kB Stáhnout
Prohlášení o shodě KSC I, KSC II.pdf 18.8.2021 88 kB Stáhnout
Prohlášení výrobce - cementopopílková suspenze - Soběslav.pdf 18.8.2021 88 kB Stáhnout
Prohlášení výrobce KSC SC.pdf 18.8.2021 87 kB Stáhnout

Betonárna Soběslav je jedním z provozů společnosti Českomoravský beton, a.s. Nachází se v areálu společnosti Fert a.s. Betonárna je typu HBS 1 T/VS 1m³. Provoz je celoroční, automatický, počítačem řízený, s moderním recyklačním zařízením. V případě potřeby je kapacita betonárny posílena z betonáren v Táboře a Jindřichově Hradci.

Kvalita:
Betonárna má zavedený a udržovaný certifikovaný systém řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2016. Pro všechny výrobky vlastní certifikáty a prohlášení o shodě v souladu s ustanoveními zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Zkušebnictví provádí společnost BETOTECH, s.r.o., akreditovaná zkušební laboratoř Beroun AZL č.1195, pracoviště Jindřichův Hradec.

Hospodaření s energií:

Betonárna má zavedený a udržovaný certifikovaný systém hospodaření s energií dle normy ČSN EN ISO 50001:2019.

 

BOZP:

Betonárna má zavedený a udržovaný certifikovaný systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČSN ISO 45001:2018.