Českomoravský beton otevřel novou betonárnu v Hlinsku

Dne 18. 06. 2020 proběhlo slavnostní otevření zbrusu nového provozu společnosti Českomoravský beton, a. s., betonárny Hlinsko.

Akce se účastnili obchodní partneři, zástupci médií i zaměstnanci skupiny HeidelbergCement ČR. Ani tentokrát nechyběl slavnostní akt – přestřižení pásky, který byl uskutečněn prostřednictvím představitelů z řad vedení společnosti, dodavatelů technologie, obchodních partnerů a samozřejmě i vedoucího provozu. 

Otevření betonárny Hlinsko

 

Betonárna Hlinsko  je plně řízena automatickým systémem ME 30, který zaručuje přesné dávkování, a tím i výslednou vysokou kvalitu čerstvého betonu. Je vybavena technologií typu SB VLK 25, čtyřkomorovým zásobníkem kameniva a čtyřmi zásobníky pojiva a plniva. Nedílnou součástí betonárny je recyklační zařízení pro zpracování zbytkového betonu.

Betonárna v Hlinsku je připravena na celoroční provoz, pro zimní období je vybavena zařízením pro ohřev kameniva a teplé záměsové vody. Vysokou kvalitu výroby deklaruje certifikovaný systém řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001, certifikovaný systém hospodaření s energií dle normy ČSN EN ISO 50001 a nově i certifikovaný systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČSN EN 45001. Technologický dohled a zkušebnictví provádí akreditovaná zkušební laboratoř společnosti BETOTECH, s.r.o.

Betonárna Hlinsko nabízí kromě výroby a čerpání transportbetonu také výrobu moderních stavebních materiálů pro lepší stavění, mezi které patří litý anhydritový potěr ANHYMENT, litý anhydritový potěr pro reprofilace SLIMFLOW, litý cementový potěr CEMFLOW a litá cementová pěna PORIMENT. Ke všem produktům je poskytována široká nabídka služeb včetně poradenství.