Betonárna Hlinsko

Zobrazit ceník
Betonárna Hlinsko

Adresa: Kouty 100, 539 01 Hlinsko      

Provozní doba:

po - pá (leden-únor) 7.00 - 13.00

po - pá (březen-listopad) 6.00 - 15.00

po - pá (prosinec) 7.00 - 14.00

sobota (duben-listopad) 7.00 - 11.00

(V zimních měsících provoz omezen, možnost dohody na tel. č. 702 239 832)

GPS: 49°44'52.5"N, 15°53'25.6"E

Vedoucí provozu; Obchodník pro beton Jan Kavka

722 974 301

Napsat E-mail
Dispečink čerpání betonu Dispečink, objednávky

702 239 832

Napsat E-mail
Administrativa Tamara Popovičová

606 526 691

Napsat E-mail
Technolog Vladimír Ouška DiS.

602 304 726

Napsat E-mail Napsat E-mail
Název dokumentu Poslední změna Velikost Stažení
Ceník Transportbeton a značkové produkty betonárna Hlinsko 2023 5.1.2023 1065 kB Stáhnout
Ceník čerpání - betonárna Hlinsko 2023 5.1.2023 269 kB Stáhnout
Všeobecné obchodní a platební podmínky.pdf 5.1.2023 116 kB Stáhnout
Všeobecné obchodní a platební podmínky pro služby - doprava a čerpání betonových a maltových směsí.pdf 5.1.2023 215 kB Stáhnout
Českomoravský beton, a.s. ISO 50001.pdf 13.5.2020 3585 kB Stáhnout
Českomoravský beton, a.s. ISO 45001.pdf 13.5.2020 1673 kB Stáhnout
Certifikát SŘV 206+A1+73 2404+73 6131 - Hlinsko.pdf 20.5.2022 370 kB Stáhnout
3 Certifikát 206+A1+73 2404+73 6131 Dohled HL 21.pdf 28.6.2021 291 kB Stáhnout
Prohlášení o shodě betony ČSN EN 206+A1 + ČSN P 73 2404 - Hlinsko.pdf 29.6.2021 1280 kB Stáhnout
Prohlášení o shodě betony dle ČSN EN 206+A1 - Hlinsko.pdf 29.6.2021 1090 kB Stáhnout
Prohlášení o shodě - Nekonstrukční betony - Hlinsko.pdf 29.6.2021 1060 kB Stáhnout
Prohlášení výrobce - Mezerovitý beton MCB - Hlinsko.pdf 29.6.2021 1071 kB Stáhnout
Prohlášení výrobce KSCI, KSC II - Hlinsko.pdf 29.6.2021 1054 kB Stáhnout
Prohlášení výrobce SC - Hlinsko.pdf 29.6.2021 1002 kB Stáhnout
Prohlášení výrobce - Cementopísková směs MC - Hlinsko.pdf 29.6.2021 1129 kB Stáhnout
Certifikát QMS ČMB 2020 3. vydání 9001.pdf 16.11.2022 354 kB Stáhnout

Betonárna Hlinsko je jedním z provozů společnosti Českomoravský beton, a.s. Je řízena plně automatickým systémem ME 30, který zaručuje přesné dávkování, a tím i výslednou vysokou kvalitu betonu. Moderní vybavení provozovny splňuje nejpřísnější kritéria pro výrobu transportbetonu a uspokojí i ty nejnáročnější zákazníky. Betonárna je vybavena technologií typu SB VLK 25, čtyř komorovým zásobníkem kameniva a čtyřmi zásobníky pojiva a plniva. Betonárna je provozována celoročně, pro zimní období je vybavena zařízením pro ohřev kameniva a teplé záměsové vody. Nedílnou součástí betonárny je recyklační zařízení pro zpracování zbytkového betonu. Plnění zásobníků a prodej kameniva se provádí čelním nakladačem Komatsu WA 200.

Kvalita:

Betonárna má zavedený a udržovaný certifikovaný systém řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2016. Pro všechny výrobky vlastní certifikáty a prohlášení o shodě v souladu s ustanoveními zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Zkušebnictví provádí společnost BETOTECH, s.r.o., akreditovaná zkušební laboratoř Beroun AZL č.1195, pracoviště Jindřichův Hradec.

 

Hospodaření s energií:

Betonárna má zavedený a udržovaný certifikovaný systém hospodaření s energií dle normy ČSN EN ISO 50001:2019.

 

BOZP:

Betonárna má zavedený a udržovaný certifikovaný systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČSN ISO 45001:2018.