Betonárna Hlinsko

Zobrazit ceník
Betonárna Hlinsko

Adresa: Kouty 100, 539 01 Hlinsko      

Provozní doba:

po - pá (leden-únor) 7.00 - 13.00

po - pá (březen-listopad) 6.00 - 15.00

po - pá (prosinec) 7.00 - 14.00

sobota (duben-listopad) 7.00 - 11.00

(V zimních měsících provoz omezen, možnost dohody na tel. č. 702 239 832)

GPS: 49°44'52.5"N, 15°53'25.6"E

Vedoucí provozu; Obchodník pro beton Jan Kavka

722 974 301

Napsat E-mail
Dispečink výroba betonu Richard Kyncl, Petr Švec

702 239 832

Napsat E-mail
Dispečink čerpání betonu Centrální dispečink čerpadel

724 040 444

Specialista na lité směsi ANHYMENT, SLIMFLOW; technologie BREMAT Stanislav Stehlík

602 311 766

Napsat E-mail
Administrativa Tamara Popovičová

606 526 691

Napsat E-mail
Technolog Vladimír Ouška DiS.

602 304 726

Napsat E-mail Napsat E-mail
Název dokumentu Poslední změna Velikost Stažení
Ceník Transportbeton a značkové produkty betonárna Hlinsko 2024 16.1.2024 952 kB Stáhnout
Ceník čerpání - betonárna Hlinsko 2024 16.1.2024 291 kB Stáhnout
Všeobecné obchodní a platební podmínky ČMB 2024.pdf 23.1.2024 125 kB Stáhnout
Všeobecné obchodní a platební podmínky pro služby - doprava a čerpání betonových a maltových směsí 2024.pdf 24.1.2024 226 kB Stáhnout
Certifikát SŘV 206+A1+73 2404+73 6131 - Hlinsko.pdf 20.5.2022 370 kB Stáhnout
3 Certifikát 206+A1+73 2404+73 6131 Dohled HL 21.pdf 28.6.2021 291 kB Stáhnout
Prohlášení o shodě betony ČSN EN 206+A1 + ČSN P 73 2404 - Hlinsko.pdf 29.6.2021 1280 kB Stáhnout
Prohlášení o shodě betony dle ČSN EN 206+A1 - Hlinsko.pdf 29.6.2021 1090 kB Stáhnout
Prohlášení o shodě - Nekonstrukční betony - Hlinsko.pdf 29.6.2021 1060 kB Stáhnout
Prohlášení výrobce - Mezerovitý beton MCB - Hlinsko.pdf 29.6.2021 1071 kB Stáhnout
Prohlášení výrobce KSCI, KSC II - Hlinsko.pdf 29.6.2021 1054 kB Stáhnout
Prohlášení výrobce SC - Hlinsko.pdf 29.6.2021 1002 kB Stáhnout
Prohlášení výrobce - Cementopísková směs MC - Hlinsko.pdf 29.6.2021 1129 kB Stáhnout
Certifikát QMS - Českomoravský beton.pdf 6.2.2024 331 kB Stáhnout
Českomoravský beton, a.s. 45001 Cj.pdf 8.6.2023 1889 kB Stáhnout
Českomoravský beton, a.s. 45001 Aj.pdf 8.6.2023 1389 kB Stáhnout
Českomoravský beton, a.s. 50001 Cj.pdf 8.6.2023 4183 kB Stáhnout
Českomoravský beton, a.s. 50001 Aj.pdf 8.6.2023 4259 kB Stáhnout

Betonárna Hlinsko je jedním z provozů společnosti Českomoravský beton, a.s. Je řízena plně automatickým systémem ME 30, který zaručuje přesné dávkování, a tím i výslednou vysokou kvalitu betonu. Moderní vybavení provozovny splňuje nejpřísnější kritéria pro výrobu transportbetonu a uspokojí i ty nejnáročnější zákazníky. Betonárna je vybavena technologií typu SB VLK 25, čtyř komorovým zásobníkem kameniva a čtyřmi zásobníky pojiva a plniva. Betonárna je provozována celoročně, pro zimní období je vybavena zařízením pro ohřev kameniva a teplé záměsové vody. Nedílnou součástí betonárny je recyklační zařízení pro zpracování zbytkového betonu. Plnění zásobníků a prodej kameniva se provádí čelním nakladačem Komatsu WA 200.

Kvalita:

Betonárna má zavedený a udržovaný certifikovaný systém řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2016. Pro všechny výrobky vlastní certifikáty a prohlášení o shodě v souladu s ustanoveními zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Zkušebnictví provádí společnost BETOTECH, s.r.o., akreditovaná zkušební laboratoř Beroun AZL č.1195, pracoviště Jindřichův Hradec.

 

Hospodaření s energií:

Betonárna má zavedený a udržovaný certifikovaný systém hospodaření s energií dle normy ČSN EN ISO 50001:2019.

 

BOZP:

Betonárna má zavedený a udržovaný certifikovaný systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČSN ISO 45001:2018.