Dodáváme beton na stavbu Vinařství LAHOFER

Vinařství Lahofer, jehož vznik se datuje k roku 2003, většina z Vás už asi zná. Momentálně Vám ale chceme představit nový objekt, centrum vinařství Lahofer, který vzniká ve znojemském kraji nedaleko obce Dobšice. Jedná se o moderní stavbu, jejíž výjimečnost spočívá ve využitelnosti centra.

Budova je navržena do tří částí, a to na část výrobní, administrativní a návštěvnickou. Největší část území pokrývá výrobna vína, která spojuje návštěvnickou a administrativní budovu rekreačním střešním amfiteátrem, který bude sloužit například pro pořádání společenských událostí, vinobraní či svateb. Administrativní zázemí vinařství bude obsahovat kanceláře pro vedení a zaměstnance společnosti Lahofer, návštěvnické centrum bude ukrývat restauraci s kuchyní pro přípravu specialit a nebudou chybět ani prezentační prostory a barikový sklep. Veškerý přístup k budově je situován směrem na jih s výhledem na rozsáhlý svah vinic, kterými je pod dohledem Ing. arch. Lenky Vořechovské inspirována celá stavba vinařství.

Na začátku stavby byl kladen velký důraz na barevnost betonu. Požadovaný byl především co nejsvětlejší beton bez přidaného pigmentu. O tyto dodávky se postarala v lednu roku 2018 společnost TBG BETONMIX, člen skupiny Českomoravský beton, s celkovým počtem 1520,8 m3 dodaného materiálu. Aby byl vybrán nejvhodnější beton, probíhaly v suterénu budovy zkoušky betonu, kde byl aplikován pouze Cem 42,5R nebo Cem42,5 + vápenec, anebo beton s Cem 32,5 II/B-S + vápenec. Nakonec byl z důvodu barevnosti vybrán beton, kde byl použit Cem 42,5 R + vápenec a u této varianty se zůstalo po dobu celé výstavby. Na stavbu vinařství Lahofer byly celkem použity betony od skupiny Českomoravský beton C 12/15 X0 D16 S3, C 20/25 XC1 D16 S3, C 25/30 XC2 D16 S3, C 30/37 XF3 D16 S4, C 30/37 FX3 D8 S4, C 30/37 XF1 S3 D16, C 25/30 90d XF3 S4 a C25/30 XC3 D16 S4. Všechny betony XF3 byly použity s příměsí vápence na pohledové konstrukce - oblouky, sloupy a skořepinu.

Celá budova je navržena a postavena na motivu vinice. Vizualizace interiéru a exteriéru jsou světlé a vzdušné s nádechem jednoduchého moderního stylu, který zobrazuje eleganci betonu, dřeva a skla. I přes širší rozšíření výstavby na tři části stavba působí na pohled jako nedílná součást viničného prostranství.

Předpokládaný termín dokončení výstavby je plánován na léto 2019.

 

Tisková zpráva skupiny Českomoravský beton