Nové termíny seminářů jsou vypsány. Přihlaste se i vy!

Konstrukce a betony pro jejich zhotovení II.

18.3.2020 v Praze, Národní technická knihovna

Seminář je zaměřen na betonové konstrukce a vhodné betony pro jejich zhotovení. V druhé ze série seminářů budou podrobněji popsány ultra-vysokohodnotné betony pro zesilování konstrukcí, betony pro vodonepropustné konstrukce a pro speciální zakládání staveb. Uvedeny budou také praktické informace související s prováděním staveb a se složením betonu v různých podmínkách.

Architektura v betonu

25.3.2020 v Ostravě, Clarion Congress Hotel 

Seminář je zaměřen na použití pohledových betonů v architektuře. Prezentována bude filozofie přístupu architekta k jejich použití včetně příkladů úspěšných realizací z České republiky i ze zahraničí. Posluchači budou seznámeni s novými předpisy a nástroji pro navrhování nejen pohledových betonů. Součástí semináře budou rovněž přednášky na téma provádění a ošetřování betonu včetně příkladů z praxe.

 

Podívejte se na reportáž z 10. ročníku seminářů Beton University, kde přední odborníci hodnotí využití betonu v architektuře a současném stavitelství. Video naleznete zde.

Více informací naleznete na stránkách Beton University