S námi postavíte svůj dům raz dva

Přesvědčte se na vlastní oči, jak snadno a rychle lze dnes řešit výstavbu základové desky pro rodinný dům. Konkrétně při demonstraci betonáže základové desky drátkobetonem STEELCRETE na stavbě ve Velkých Popovicích. Investor zvolil právě tento stavební materiál, protože mu v projektu plně nahradil klasickou ocelovou výztuž. Samotná realizace stavby základové desky v ploše 190 m² (od příjezdu autodomíchávače s čerpáním betonu, po zpracování dopožadované roviny) trvala v partě dvou stavebníků přibližně dvě hodiny.

 

8:00 hod.

Na stavbě bylo dokončeno ošetření separací zhutněného podloží a nastavení výšky 20 cm základové desky před samotnou betonáží v celé ploše budoucích betonových základů rodinného domu.

Bylo dokončeno ošetření separací zhutněného podloží a nastavení výšky 20 cm základové desky v celé ploše budoucích betonových základů rodinného domu       

8:30 hod.

V betonárně se začíná míchat STEELCRETE podle zvolené receptury.

Začíná se míchat drátkobeton STEELCRETE podle zvolené receptury  

8:40 hod.

Na betonárně probíhá kontrola kvality betonu STEELCRETE včetně odběru vzorků na kontrolní testy.

STEELCRETE - zkouška rozlivu v betonárně, stanovení konzistence, odběr vzorků na kontrolní testy       

9:30 hod.

Přijíždí čerpací technika pro čerpání betonu na stavbu.

Příjezd čerpací techniky na stavbu

 

9:45 hod.

Přijíždí první mix betonu na stavbu, začíná betonáž (čerpání betonu na plochu budoucí základové desky rodinného domu). 

Příjezd prvního mixu na stavbu, zahájena betonáž (čerpání betonu na plochu budoucí základové desky rodinného domu)      

10:00 hod.

Na stavbě pokračuje betonáž současně se zpracováním betonu do roviny základové desky. 

Betonáž pokračuje současně se zapracováním do roviny základové desky

 

10:45 hod.

Zpracování základové desky do požadované roviny na stavbě rodinného domu. 

Zpracování základové desky do požadované roviny   

12:00 hod.

Rovná hotová základová deska z drátkobetonu STEELCRETE.

Rovná hotová základová deska z drátkobetonu STEELCRETE