Betonárna Třebíč

Zobrazit ceník
Betonárna Třebíč
  • Celoroční provoz betonárny
  • Recyklační zařízení čerstvého betonu
  • Výrobní kapacita betonárny
  • Objem mísícího jádra

Adresa: Žďárského 200, 674 01 Kožichovice 

Provozní doba: po - pá 6.00 - 14.30 (v jinou dobu po dohodě s vedoucím provozu)
GPS: 49°12'11.693"N, 15°54'12.016"E
Vedoucí provozu (čerpání betonu - dispečink) Naděžda Fialová

724 247 729

Napsat E-mail
Dispečink, výroba betonu Petr Kovář, Josef Hanáček

724 533 085

Vedoucí akreditované laboratoře BETOTECH, s.r.o. Ing. Oldřich Žalud

602 732 709

Napsat E-mail
Název dokumentu Poslední změna Velikost Stažení
Ceník čerpání - Třebíč 2023.pdf 2.2.2023 290 kB Stáhnout
Ceník Transportbeton a značkové produkty - Třebíč 2023.pdf 2.2.2023 1151 kB Stáhnout
Všeobecné obchodní a platební podmínky.pdf 5.1.2023 115 kB Stáhnout
Všeobecné obchodní a platební podmínky pro služby - doprava a čerpání betonových a maltových směsí.pdf 5.1.2023 215 kB Stáhnout
TBG VYSOČINA ISO 50001.pdf 15.5.2020 1050 kB Stáhnout
TBG VYSOČINA ISO 9001.pdf 9.5.2019 2349 kB Stáhnout
Certifikát SŘV dle ČSN EN 206+A1+ ČSN P 73 2404 + ČSN 73 6131 - Třebíč.PDF 6.11.2018 1018 kB Stáhnout
Prohlášení o shodě - Třebíč.PDF 6.11.2018 564 kB Stáhnout
Seznámení s riziky - zásady bezpečného chování 13.1.2023 303 kB Stáhnout

Betonárna Třebíč je jedním z provozů společnosti TBG VYSOČINA s.r.o. V březnu 2013 byl zahájen provoz zmodernizované betonárny. Jedná se o věžovou betonárnu MERKO VB 2 PMPE s hodinovou kapacitou výroby 80 m3 a objemem 2 m3 čerstvého betonu na jednu záměs. Provoz je celoroční, automatický, plně řízen počítačem. Pro zimní období je betonárna vybavena zařízením pro ohřev kameniva a záměsové vody. Nedílnou součástí betonárny je recyklační zařízení pro zpracování zbytkového betonu.

Kvalita:
Betonárna má zavedený a udržovaný certifikovaný systém řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001. Pro všechny výrobky vlastní certifikáty a prohlášení o shodě v souladu s ustanoveními zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Zkušebnictví provádí společnost BETOTECH, s.r.o., akreditovaná zkušební laboratoř Beroun AZL č.1195, pracoviště Brno.

Hospodaření s energií:

Betonárna má zavedený a udržovaný certifikovaný systém hospodaření s energií dle normy ČSN EN ISO 50001:2019.