Výstavba nových úseků dálnice D6 plynule pokračuje

Stavba dalších úseků dálnice D6 je v plném proudu. Na nové úseky od Nového Strašecí na západ dodává kontinuálně beton od podzimu roku 2018 společnost Českomoravský beton, a.s. Dodávky transportbetonu jsou zajištěny z provozů - betonárny Kladno a betonárny Rakovník.

V současné době probíhají stavební práce na úseku „Nové Strašecí – Řevničov“, který bude měřit 5,55 km. Na tomto dálničním úseku bude stát 5 betonových mostních objektů. Výstavba dálnice zahrnuje řadu opatření k ochraně životního prostředí. Nebudou chybět protihlukové stěny ani bariéry. Další úsek, který přibývá na své délce, je úsek „Řevničov, obchvat“. Délka úseku bude mít 4,2 km, na němž bude stát 6 mostních objektů. Pokračování zatím uzavírá stavba třetího úseku „Krupá, přeložka“ v celkové délce 6,45 km, zde probíhá stavba 4 mostních objektů. Nejzajímavější stavbou a také největší z uvedených tří úseků je most přes rokli Krušovického potoka.

 

Druhý pilíř betonového mostu od západu přes rokli Krušovického potoka. 

Betonáž mostní konstrukce v úseku Řevničov, obchvat.