Betonárna Rakovník

Zobrazit ceník

Betonárna Rakovník
  • Celoroční provoz betonárny
  • Objem mísícího jádra
  • Recyklační zařízení čerstvého betonu
  • Výrobní kapacita betonárny

Adresa: Huřviny 2545, 270 36 Lubná                                             

Provozní doba: po - pá 6.00 - 14.30 (v jinou dobu po dohodě s vedoucím provozu)

GPS: 50°5'4.434"N, 13°43'53.064"E

Obchodník pro beton, Vedoucí provozu Petr Netušil

602 516 464

Napsat E-mail
Obchodník pro lité směsi ANHYMENT, CEMFLOW, SLIMFLOW, PORIMENT Karel Kos

724 954 551

Napsat E-mail
Dispečink výroba betonu David Netušil, Zdeněk Cón

602 614 036

Dispečink čerpání betonu Centrální dispečink čerpadel

724 040 444

Administrativa Jana Silbernáglová

725 702 571

311 644 775

Napsat E-mail
Technolog Ing. Jiří Žáček

602 646 376

Napsat E-mail
Název dokumentu Poslední změna Velikost Stažení
Ceník Rakovník - transportbetony, značkové produkty a služby.pdf 15.12.2020 1342 kB Stáhnout
Všeobecné obchodní a platební podmínky.pdf 15.12.2020 115 kB Stáhnout
Všeobecné obchodní a platební podmínky pro služby - doprava a čerpání betonových a maltových směsí.pdf 15.12.2020 211 kB Stáhnout
Českomoravský beton, a.s. ISO 50001.pdf 13.5.2020 3585 kB Stáhnout
Českomoravský beton, a.s. ISO 9001.pdf 11.1.2021 337 kB Stáhnout
Českomoravský beton, a.s. ISO 45001.pdf 13.5.2020 1673 kB Stáhnout
Certifikát SŘV dle ČSN EN 206+A1+ ČSN P 73 2404 + ČSN 73 6131 + Příloha - Rakovník.pdf 21.5.2020 284 kB Stáhnout
Prohlášení o shodě - beton dle ČSN EN 206+A1 + ČSN P 73 2404 + Z1 - Rakovník.pdf 21.5.2020 547 kB Stáhnout
Prohlášení výrobce - Cementopísková směs MC - Rakovník.pdf 21.5.2020 442 kB Stáhnout

Betonárna Rakovník je jedním z provozů společnosti Českomoravský beton, a.s. Nachází se v cca 1 km od výjezdu z Rakovníka směr Plzeň. Betonárna je typu PEMAT PM 50/1500 s talířovou míchačkou o objemu záměsi 1 cbm. Má automatický, počítačem řízený systém, včetně automatického dávkování přísad do betonu. Kamenivo je uloženo v řadovém zásobníku a v případě potřeby vytápěno, proto můžeme zaručit plynulé dodávky transportbetonu i při nízkých teplotách. Nedílnou součástí betonárny je recyklační zařízení pro zpracování zbytkového betonu.

Kvalita: 
Betonárna má zavedený a udržovaný certifikovaný systém řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2016. Pro všechny výrobky vlastní certifikáty a prohlášení o shodě v souladu s ustanoveními zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Zkušebnictví provádí společnost BETOTECH, s.r.o., akreditovaná zkušební laboratoř Beroun AZL č.1195, pracoviště Beroun.

Hospodaření s energií:

Betonárna má zavedený a udržovaný certifikovaný systém hospodaření s energií dle normy ČSN EN ISO 50001:2019.

 

BOZP:

Betonárna má zavedený a udržovaný certifikovaný systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČSN ISO 45001:2018.