9. díl: Barevné betony rozšiřují možnosti využití betonů v moderní architektuře

Beton je jedním z nejběžnějších stavebních materiálů. Je-li využit s architektonickým citem, může působit velmi esteticky. Možnosti betonu jsou doslova neomezené a záleží jen na fantazii architekta, projektanta nebo investora, jaké zajímavé řešení vymyslí. Beton nemusí být jen šedý. Barevné betonové pohledové plochy lze vytvořit díky betonům značky COLORCRETE®, což jsou moderní lehce zpracovatelné architektonické betony s obsahem pigmentů vyráběné skupinou Českomoravský beton. 

Barevné odstíny betonu

Barevný beton se může vyrábět v téměř nekonečné škále odstínů. Při jeho probarvování se nejčastěji uplatňují červené, hnědé, černé, případně žluté pigmenty tvořené barevnými oxidy železa. Méně běžné jsou pigmenty bílé, modré a zelené, pro které se používají jiné chemické látky (bílá - oxid titaničitý, modrá - kobaltová modř, zelená - zelený oxid chromu).

Velký vliv na konečný barevný odstín betonu má odstín použitého cementu a zabarvení kameniva. Čistou bílou barvu lze vytvořit pouze použitím bílého cementu. Také jasných světlých odstínů, jako je třeba žlutá, lze dosáhnout jen tehdy, je-li pro výrobu použit bílý cement. Šedá totiž tlumí jas kterékoliv zářivé barvy. Barevné betony vyrobené z běžného portlandského cementu nebudou mít nikdy tak jasné barvy jako betony vyrobené s použitím bílého cementu.

  

Paleta odstínů betonu COLORCRETE je velmi široká. Při realizaci konstrukce z barevného betonu je však velmi důležité si uvědomit, že beton se vyrábí z přírodního materiálu a kvalita a stálost vstupních surovin významně ovlivňuje výsledný odstín betonu stejně tak jeho konzistence a způsob zpracování nebo ošetřování.

Návrh optimální receptury, především vhodnou koncentraci pigmentu a obsah jednotlivých složek betonu, navrhnou technologové ze skupiny Českomoravský beton po konzultaci s architektem nebo investorem. Před začátkem realizace je nutné si vždy odsouhlasit s výrobcem betonu skutečný barevný odstín na zvolené receptuře betonu. I tak může být výsledná barva v určitém rozmezí odlišná, právě s ohledem na používání přírodních surovin. Takový je beton.

COLORCRETE® je lehce zpracovatelný architektonický beton s obsahem barevných pigmentů z nabídky skupiny Českomoravský beton, jednoho z nejvýznamnějších výrobců betonu na našem trhu. Jeho složení je navrženo s ohledem na jednoduché zpracování a optimální vlastnosti betonu. Betony COLORCRETE umožňují realizovat i velmi složité tvary a detaily pohledových betonových ploch a naplnit tak odvážné představy architektů, projektantů nebo investorů. 

Pohledová kvalita barevného betonu

Na výsledný vzhled barevné betonové plochy má vliv i kvalita povrchu. Povrchy z barevného betonu jsou řešeny jako finální, tedy pohledové. Při realizaci barevných pohledových betonů COLORCRETE je oceňován především nízký počet pórů a jejich malá velikost, díky nimž je výsledná plocha hladká a na pohled krásná. Technologie výroby a zpracování se neustále posouvá kupředu a vznikají nové varianty dekorování povrchu. Mezi ty nejběžnější patří broušení, leštění, hlazení, škrábání nebo vymývání. Pro tyto úpravy jsou charakteristické různé vzhledové vlastnosti, jako je hladkost či naopak hrubost, drsnost či lesk apod. Spojením barevného betonu a povrchové úpravy betonového povrchu se otvírají široké možnosti architektonicko-uměleckého ztvárnění staveb.

Exteriér i interiér 

I když se barevný beton dosud používal především na výrobu panelů, je vhodný i pro monolity. Barevné betony se uplatní jak v exteriéru, tak v interiéru. Barevné betony mohou být nejen stěnou, stropem, schodištěm, podlahou, barovým pultem, umyvadlem, ale i kuchyňskou linkou. Záleží jen na představě architekta, případně investora.

Výroba a dodávka betonu

Při výrobě je kladen důraz na kvalitu jednotlivých složek betonu, především pigmentů, které ovlivňují barevnost, stálost odstínů a vysokou pohledovou kvalitu finálního povrchu. Probarvené betony COLORCRETE jsou navrhovány na základě požadavků architekta nebo investora.

Výroba betonů řady COLORCRETE je obdobná jako u tradičních betonů a lze je vyrobit na všech betonárnách společnosti Českomoravský beton, a. s. Barevné betony COLORCRETE jsou dodávány jako tzv. značkový transportbeton na stavbu v čerstvém stavu autodomíchávačem, z něhož jej technici výrobce uloží mobilními čerpadly na požadované místo.

Technické informace

Minimální vyráběná pevnostní třída dle ČSN EN 206 je C 16/20, maximální třída je zpravidla C 55/67. COLORCRETE obsahuje kamenivo s Dmax až do 22 mm. Součástí barevného čerstvého betonu jsou kromě barevných pigmentů i příměsi pro zlepšení čerpatelnosti, tekutosti a odolnosti proti tlakové vodě. Je vyráběn v souladu s normou  ČSN EN 206-A1 a jsou kontrolovány akreditovanou zkušební laboratoří v souladu s kontrolním a zkušebním plánem. Výhodou betonů COLORCRETE je ukládka v relativně krátkém čase, s minimální mechanizací i snížené nároky na hutnění a je vhodný i pro betonáže velmi subtilních konstrukcí a konstrukcí s vysokým stupněm vyztužení.

DOPORUČENÍ

Klíčem k naplnění architektonické vize je vždy úzká spolupráce všech zúčastněných stran na realizaci projektu – tedy zadavatele, architekta, výrobce betonu a realizační firmy. Aby byl výsledný povrch pohledové konstrukce perfektní, je třeba předem specifikovat požadavky kladené na beton. Před betonážemi pohledových konstrukcí nabízí společnost Českomoravský beton zdarma konzultaci s technologem. Cílem je nalezení optimální receptury betonové směsi a ideálního způsobu betonáže.

 

« Předchozí článek