Stupně vlivu prostředí

Bez nebezpečí koroze nebo narušení

Koroze vlivem karbonatace

Koroze vlivem chloridů

Koroze vlivem mechanického působení (obrus)

Působení mrazu a rozmrazování s rozmrazovacími prostředky nebo bez nich

Chemické působení

Typ chemicky agresivního prostředí

Maximální velikost zrna kameniva

Obsah chloridů

Konzistence


Minimální pevnostní třída

Volitelné vlastnosti

Modul pružnosti

Maximální průsak

Stáří betonu

Tato pomůcka:

- umožní správně provést specifikaci betonu podle ČSN EN 206-1 na umožní správně provést specifikaci betonu podle ČSN EN 206

- automaticky vypíše, či se dotáže na doplnění jiných požadavků ČSN EN 206 pro daný stupeň vlivu prostředí na automaticky vypíše, či se dotáže na doplnění jiných požadavků ČSN EN 206 pro daný stupeň vlivu prostředí

Poznámka

správnou specifikaci betonu může provést pouze odborník při zvážení všech aspektů konkrétního případu.