Zpět na Home

Cement

Českomoravský cement je největším výrobcem cementu v ČR a je součástí nadnárodní skupiny HeidelbergCement, která se řadí k předním výrobcům stavebních hmot ve světě. Výroba cementu probíhá ve dvou závodech: v Praze–Radotíně a v Mokré nedaleko Brna. V cementárně Králův Dvůr společnost dále provozuje moderní balicí linku a expedici baleného i volně loženého cementu. 

Českomoravský cement dodává svým zákazníkům širokou škálu volně ložených a balených cementů s možností použití prakticky ve všech oblastech stavebnictví. Sortiment výrobků tvoří klasické cementy portlandské, struskové, s vápencem, portlandské směsné a vysokopecní. Pro speciální aplikace je určen síranovzdorný cement s nízkým hydratačním teplem nebo portlandský cement pro cementobetonové kryty vozovek. Pro výstavbu úsporných a k životnímu prostředí šetrných staveb uvádí na trh inovativní produkty TioCem a ThermoCem. Nabídku produktů doplňuje poskytování nadstandardních služeb v oblasti odborného technického poradenství, zkušebnictví a logistiky.   

Více na www.heidelbergcement.cz