Betonárna Čáslav

Zobrazit ceník

Betonárna Čáslav
  • Výrobní kapacita betonárny
  • Objem mísícího jádra
  • Recyklační zařízení čerstvého betonu
  • Celoroční provoz betonárny

Adresa: Hejdof, 286 01 Čáslav

Provozní doba: po - pá 6.00 - 14.30 (v jinou dobu po dohodě s vedoucím provozu)

GPS: 49°54'53.2"N, 15°22'35.5"E

Obchodník pro beton a lité směsi ANHYMENT, CEMFLOW, SLIMFLOW, PORIMENT, Vedoucí provozu Jan Kavka

722 974 301

Napsat E-mail
Dispečink čerpání betonu Dispečink, objednávky

722 973 361

Napsat E-mail
Administrativa Tamara Popovičová

606 526 691

Napsat E-mail
Technolog Vladimír Ouška DiS.

602 304 726

Napsat E-mail
Název dokumentu Poslední změna Velikost Stažení
Ceník Čáslav - transportbetony, značkové produkty a služby.pdf 15.9.2021 2070 kB Stáhnout
Všeobecné obchodní a platební podmínky.pdf 28.5.2021 115 kB Stáhnout
Všeobecné obchodní a platební podmínky pro služby - doprava a čerpání betonových a maltových směsí.pdf 28.5.2021 211 kB Stáhnout
Českomoravský beton, a.s. ISO 9001 2. vydání + příloha.pdf 1.11.2021 330 kB Stáhnout
Českomoravský beton, a.s. ISO 50001.pdf 28.5.2021 3585 kB Stáhnout
Českomoravský beton, a.s. ISO 45001.pdf 28.5.2021 1673 kB Stáhnout
Certifikát SŘV dle ČSN EN 206+A1+ ČSN P 73 2404 + ČSN 73 6131 - Čáslav.pdf 28.5.2021 278 kB Stáhnout
Certifikát SŘV dle ČSN EN 206+A1+ ČSN P 73 2404 + ČSN 73 6131 - Čáslav, Příloha 1.pdf 28.5.2021 416 kB Stáhnout

Betonárna Čáslav je jedním z provozů společnosti Českomoravský beton, a.s. Betonárna s míchacím jádrem ELBA o objemu 1,65 m³. Plně automatický řídící systémem Martek ME 30, včetně automatického dávkování přísad do betonu zaručuje přesné dávkování a tím i výslednou špičkovou kvalitu betonu. Součástí betonárny jsou čtyři 100t cementová sila a 5-ti komorový zásobníky kameniva s vážícím pasem. Betonárna je provozována celoročně, pro zimní období je vybavena ohřevem kameniva a záměsové vody, proto můžeme zaručit plynulé dodávky transportbetonu i při nízkých teplotách. S ohledem na životní prostředí je betonárna vybavena recyklačním zařízením pro zpracování zbytkového betonu. Plnění zásobníků a prodej kameniva se provádí čelním nakladačem.

Kvalita:
Betonárna má zavedený a udržovaný certifikovaný systém řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2016. Pro všechny výrobky vlastní certifikáty a prohlášení o shodě v souladu s ustanoveními zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Zkušebnictví provádí společnost BETOTECH, s.r.o., akreditovaná zkušební laboratoř Beroun AZL č.1195, pracoviště Jindřichův Hradec.

Hospodaření s energií:
Betonárna má zavedený a udržovaný certifikovaný systém hospodaření s energií dle normy ČSN EN ISO 50001:2019.

BOZP:
Betonárna má zavedený a udržovaný certifikovaný systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČSN ISO 45001:2018.