Organizační změna ve skupině Českomoravský beton

Dovolujeme si Vás informovat, že od 1.1.2018 došlo ke sloučení společnosti TBG ZNOJMO s.r.o. se společností TBG BETONMIX a.s., která se stává nástupnickou organizací. Tato změna nemá žádný vliv na práva a závazky, které má společnost TBG ZNOJMO s.r.o. vůči svým obchodním partnerům, ani na jejich práva a závazky vůči výše zmíněné společnosti. Dovolujeme si Vás požádat, abyste v budoucnu používali při komunikaci nástupnickou obchodní společnost: TBG BETONMIX a.s., se sídlem Jihlavská 709/51, Bosonohy, 642 00 Brno, IČ: 485 30 794, DIČ: CZ48530794.