Stavba roku 2020 a Stavba roku Středočeského kraje 2020

Skupina Českomoravský beton je již tradičně jedním z hlavních partnerů celostátní soutěže Stavba roku 2020 a také soutěže Stavba roku Středočeského kraje 2020.

V případě letošních ročníků byly naše aktivity spojeny s 30 přihlášenými stavbami, které patří mezi naše významné referenční stavby.

Například to jsou: Rodinný dům na Kojetíně, Společenské centrum Sedlčany, Kostel Brno Lesná, rekonstrukce Negrelliho viaduktu v Praze, Vinařství Lahofer u Znojma, O2 universum v Praze a další.

Obě soutěže letos měly největší počet přihlášek v historii. Do 28. ročníku celostátní soutěže se celkem přihlásilo 84 staveb. Nejvíce v historii této soutěže bylo dosud 68 přihlášek staveb v ČR.

Stavba roku Středočeského kraje 2020 měla také nejvíce přihlášených staveb ve své historii. Do letošního 7. ročníku se přihlásilo celkem 27 staveb.

Celkem 8 titulů Stavba roku 2020, 17 zvláštních cen, Ceny veřejnosti a titul pro stavbu v zahraničí, bylo uděleno v již 28. ročníku jedinečné a prestižní celorepublikové soutěžní přehlídky Stavba roku 2020.

Hlavním organizátorem soutěže je Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, která je zároveň i vypisovatelem soutěže, spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR.