Easycrete®
Easycrete®
Easycrete®
Easycrete®
Easycrete®
Easycrete

EASYCRETE® je velmi lehce zpracovatelný až samozhutnitelný transportbeton. Vyrábí se dle ČSN EN 206 v konzistenci F5, F6 a F7, s kamenivem o maximálním průměru zrna do 16 mm. Obsahuje aktivní příměsi, které zlepšují rheologii betonu včetně finálního vzhledu povrchu konstrukce. Ke ztekucení betonu se používají nejmodernější a nejúčinnější přísady - polykarboxyláty. Betony EASYCRETE se dělí na tři typy v závislosti na mechanicko-fyzikálních vlastnostech a oblasti použití.

TYPY LEHCE ZPRACOVATELNÝCH AŽ SAMOZHUTNITELNÝCH BETONŮ EASYCRETE

EASYCRETE F 

Lehce zpracovatelný, tekutý transportbeton třídy konzistence F5. Je vhodný pro univerzální použití. Nabízí vysoký výkon při betonáží a snížené nároky na hutnění.

EASYCRETE SF

Lehce zpracovatelný, velmi tekutý a téměř samozhutnitelný beton třídy konzistence F6. Své uplatnění najde na stavbách, kde jsou na betonování kladeny zvláštní požadavky.

EASYCRETE SV

Samozhutnitelný High-Tech-transportbeton, který umožňuje nejrychlejší betonáž a zaplnění veškerých komplikovaných míst v bednění. Vhodný pro použití jako pohledový beton.

Betony EASYCRETE lze použít prakticky do všech konstrukcí a všech vlivů prostředí. Produktem EASYCRETE mohou být spolehlivě betonovány stavební konstrukce s vysokým stupněm vyztužení, resp. tenké konstrukce a konstrukce s vysokým nárokem na pohledovost.

ZÁKLADY RODINNÉHO DOMU

Lehce zpracovatelné betony EASYCRETE se velmi hodí k rychlému zhotovování základů (včetně pilot), nejčastěji s pevností C 25/30 nebo C 20/25. Tento beton významně snižuje nároky na hutnění a je tedy vhodný i do špatně přístupných míst. Umožňuje rychlé dosažení kompaktního hladkého povrchu, včetně možností dokonalého zalití profilované výztuže. Více informací

STĚNY A SLOUPY

Stěny a sloupy jsou stavební konstrukce, na které je kaden velký důraz na pohledovost a které nelze vybetonovat betonem nižších konzistencí. Beton EASYCRETE SV je ideální volbou pro docílení nejlepší kvality výsledného povrchu pohledových betonů.

Více informací

TROPY A RAMPY

Prostorově rozsáhlé a tvarově náročné vodorovné konstrukce, například stropy a nájezdové rampy garážovacích domů, je často třeba betonovat v jednom pracovním záběru. Velké objemy betonu se jistě snáze a rychleji uloží při použití EASYCRETE, který rovněž zaručí přijatelnou kvalitu povrchu a který není nutno následně opatřovat nátěry nebo stěrkovými hmotami.

 

POHLEDOVÉ PLOCHY

U ploch z betonu je důležité, aby materiál, ze kterých je pohledový beton realizován, byl kvalitní a dosahoval určitých vlastností. Těmi jsou zejména vysoká tekutost a jednoduchá zpracovatelnost. Betony EASYCRETE se lehce roztékají po bednění a vyplní bez problémů všechny záhyby konstrukce do nejmenších detailů. Technologie zpracování pohledového betonu se liší podle požadovaného výsledného povrchu.

 

BETONOVÝ NÁBYTEK

Prvky z moderního, industriálně působícího materiálu tvoří samu tvář interiéru (nebo exteriéru) a jsou výsledkem originálního architektonického návrhu. Možnosti betonu jsou téměř neomezené – může být barovým pultem, stolkem, umyvadlem, vanou a klidně i netradiční kuchyňskou linkou.

Výroba betonů řady EASYCRETE je stejná jako u tradičních betonů a lze jej vyrobit na všech betonárnách společnosti Českomoravský beton, a. s. Betony EASYCRETE jsou vyráběné podle ČSN EN 206 a průběžně kontrolované akreditovanou zkušební laboratoří v souladu s kontrolním a zkušebním plánem.

Minimální vyráběná třída dle ČSN EN 206 je C 16/20, maximální třída není stanovena. Při požadavku vyšší třídy než C 35/45 je nutno požadavek předem konzultovat s technologem. Konzistence čerstvého betonu je měřena metodou dle ČSN EN 12350-5 (EASYCRETE F a SF) a metodou dle ČSN EN 12350-8 (EASYCRETE SV). Přidávání přísad na staveništi před uložením do konstrukce musí být vždy konzultováno s technologem. Přidávání vody do již vyrobeného čerstvého betonu je nepřípustné.

Doprava a čerpání betonů EASYCRETE jsou stejné jako u standardních betonů. Beton je dopravován na stavbu v autodomíchávačích s přepravní kapacitou maximálně 8 m3. Ukládání čerstvého betonu je možné pomocí pístového čerpadla s výložníkem běžně na vzdálenost až 150 m vodorovně a 40 m svisle.

Betony EASYCRETE jsou vyráběny podle normy ČSN EN 206. EASYCRETE obsahuje vždy kamenivo s Dmax do 16 mm, příměsi pro zlepšení čerpatelnosti, tekutosti a odolnosti proti tlakové vodě a vysoce účinné přísady.

VLASTNOSTI LEHCE ZPRACOVATELNÝCH AŽ SAMOZHUTNITELNÝCH BETONŮ EASYCRETE

 EASYCRETE F

 • Rozlití v rozmezí 560 mm a 620 mm
 • Třída konzistence F5
 • Vysoký výkon při betonáži
 • Snížené nároky na hutnění

EASYCRETE SF

 • Rozlití mezi 630 mm a 700 mm
 • Třída konzistence F
 • Lze dosáhnout okamžitě kompaktního hladkého povrchu
 • Možnost dokonalého zalití profilované výztuže
 • Významně snížené nároky na hutnění

EASYCRETE SV

 • Rozlití z obráceného Abramsova kužele více než 700 mm
 • Třída konzistence F7
 • Bezhlučná betonáž
 • Samozhutnitelný beton (SCC)
 • Nejrychlejší betonáž
 • Možnost zaplnění veškerých komplikovaných míst v bednění (komplikované detaily konstrukce)
 • Možnost dosažení nejlepší kvality povrchu (pohledový beton)

 • Vynikající rovinnost
 • Vysoká přesnost
 • Probetonování i nejsložitějších detailů
 • Bezvadný vzhled pohledových ploch
 • Možnost betonovat tenké a silně vyztužené konstrukce
 • Hospodárnost
 • Snížení mzdových nákladů
 • Lepší pracovní podmínky
 • Rychlost
 • Při betonování  základových desek je dosaženo vysoké rovinnosti
Technický list Easycrete

Technický list Easycrete

Technický list EASYCRETE obsahuje podrobné informace o lehce zpracovatelných a samozhutnitelných betonech EASYCRETE – charakteristiku produktu, použití, složení, výrobu, dopravu a čerpání, informace o ukládce a další technické údaje.

Zobrazit Stáhnout

Produktový list Easycrete

Produktový list Easycrete

Produktový list EASYCRETE obsahuje informace o lehce zpracovatelných a samozhutnitelných betonech EASYCRETE - jejich varianty, vlastnosti, výhody, oblasti použití atd.

Zobrazit Stáhnout

Easycrete - graf konzistence

Easycrete - graf konzistence

Stupeň konzistence rozlitím dle ČSN dle 206-1.

Zobrazit Stáhnout

Easycrete - graf konzistence

Easycrete - graf konzistence

Výkony a spotřebovaný čas při použití lehce zhutnitelných betonů Easycrete

Zobrazit Stáhnout

Lehce zpracovatelný až samozhutnitelný beton EASYCRETE má velice univerzální použití - najde uplatnění při realizacích základů, nosných konstrukcí (stěn, sloupů),  milánských stěn, ale i u staveb s vysokým požadavkem na pohledovost.

Výstavba dálnice D3 - Most přes rybník Koberný

Tábor

EASYCRETE F (konzistence F5)
Základy 4 000 m3 (C25/30 XF3, XA2)
Piloty 6 700 m3 (C30/37 XA2)
Pilíře 1 200 m3 (C30/37 XF4, XD3)
Betonáž nosné konstrukce (C35/45 XF2, XD1)

Zvonice kostela - Ostrava Zábřeh

Ostrava

Pohledový beton - EASYCRETE SF
Pevnostní třída: C 25/30 
Stupeň konzistence: F6 
Doba zpracování: min. 120 minut

Milánské stěny - Diamont Point Praha

Praha

EASYCRETE SV C 30/37 XA1 resp. C 30/37 – 90 dní

Zpracovatelnost min.  120 minut  

Nové spojení Praha

EASYCRETE F, EASYCRETE SF, EASYCRETE SV

betonáž základů, pilířů, mostovky

 

Vysočanská radiála

Praha

EASYCRETE SV

 

Národní technická knihovna

Praha

EASYCRETE SF

 

České vysoké učení technické

Praha

EASYCRETE C 30/37 XC1 

 

Tunel Blanka, Tunely Dobrovského

Praha, Brno

EASYCRETE C 30/37

 

Základy rodinného domu, přístavby

EASYCRETE

 

Betonový nábytek

Pohledový beton EASYCRETE

 

Klíčový kontakt

Potřebujete více informací k produktu?
Všechny vaše dotazy zodpoví:

Ing. Stanislav Smiřinský

Ing. Stanislav Smiřinský

Potřebujete více informací?

?

Zadáním telefonního čísla výrazně urychlíte zpracování Vašeho dotazu.

?

Čeho se váš dotaz týká?

Např.: „Tloušťka Anhymentu při rekonstrukci podlah.“

Podle této informace jsou prohledávány často kladené otázky, a pokud ani v nich nenajdete odpověď, pomůže k rychlejšímu zodpovězení Vašeho dotazu odborníkem.