Webináře Beton University ze záznamů

Nestihli jste se přihlásit na letošní webináře Beton University, nebo Vám nevyhovoval daný termín a čas online streamu? Máte možnost zhlédnout webináře i zpětně!

Připravili jsme pro vás celkem šest dvouhodinových webinářů, které postupně probíhaly v období od května do června. Ve 12. ročníku Beton University jsme se věnovali dvěma tematickým celkům, a to Architektura v betonu a Konstrukce a betony pro jejich zhotovení. Po registraci a přihlášení do svého účtu na webových stránkách Beton University máte nyní možnost zhlédnout všechny webináře zpětně i s možností vyplnění testu a dotazníku.

Záznamy webinářů Architektura v betonu

Tři webináře Pohledové betony, Beton v architektuře a Provádění pohledových betonových konstrukcí jsou zaměřené na použití pohledových betonů v současné architektuře, praktické příklady a realizace.

Záznamy webinářů Konstrukce a betony pro jejich zhotovení

Tři webináře Vodonepropustné konstrukce – BÍLÉ VANY, Konstrukce a ultra-vysokohodnotné betony a Konstrukce a betony pro zakládání staveb jsou zaměřené na navrhování a provádění betonových konstrukcí, bílé vany, UHPC, betony pro zakládání staveb a praktické příklady.

V závěru všech webinářů je připravena společná diskuze přednášejících.

Veškeré další informace o jednotlivých přednáškách, prezentujících a také publikace ke stažení a kontakty naleznete na stránkách www.betonuniversity.cz.