Betonárna Jindřichův Hradec

Zobrazit ceník

Betonárna Jindřichův Hradec
  • Celoroční provoz betonárny
  • Výrobní kapacita betonárny
  • Objem mísícího jádra
  • Recyklační zařízení čerstvého betonu

Adresa: Jarošovská 753/II, 377 01 Jindřichův Hradec  

Provozní doba: po - pá 6.00 - 14.30 (v jinou dobu po dohodě s vedoucím provozu)
GPS: 49°9'6.053"N, 15°0'50.451"E
Obchodník pro beton, Vedoucí provozu Lukáš Chramosta, BBA

602 215 331

Napsat E-mail
Obchodník pro lité směsi ANHYMENT, CEMFLOW, SLIMFLOW, PORIMENT Jan Šimák

724 962 650

Napsat E-mail
Dispečink výroba betonu Michal Slipka, Jaroslav Bartoň

606 686 206

Dispečink čerpání betonu Centrální dispečink čerpadel

724 040 444

Administrativa Jitka Korandová

725 702 518

Napsat E-mail
Technolog Vladimír Ouška DiS.
Název dokumentu Poslední změna Velikost Stažení
Ceník Jindřichův Hradec - transportbetony, značkové produkty a služby.pdf 15.12.2020 1232 kB Stáhnout
Všeobecné obchodní a platební podmínky.pdf 15.12.2020 115 kB Stáhnout
Všeobecné obchodní a platební podmínky pro služby - doprava a čerpání betonových a maltových směsí.pdf 15.12.2020 211 kB Stáhnout
Českomoravský beton, a.s. ISO 50001.pdf 13.5.2020 3585 kB Stáhnout
Českomoravský beton, a.s. ISO 9001.pdf 11.1.2021 337 kB Stáhnout
Českomoravský beton, a.s. ISO 45001.pdf 13.5.2020 1673 kB Stáhnout
Certifikát SŘV dle ČSN EN 206+A1+ ČSN P 73 2404 + ČSN 73 6131 + Příloha 1 - J. Hradec.pdf 19.8.2019 307 kB Stáhnout
Zpráva o dohledu - Jindřichův Hradec.pdf 18.8.2020 290 kB Stáhnout
Prohlášení o shodě betony dle ČSN EN 206 + A1 2018.pdf 18.8.2020 116 kB Stáhnout
Prohlášení o shodě betony dle ČSN EN 206 + A1 + ČSN P 73 2404 + Z1.pdf 18.8.2020 132 kB Stáhnout
Prohlášení o shodě CnXF.pdf 18.8.2020 119 kB Stáhnout
Prohlášení výrobce MC - Jindřichův Hradec.pdf 18.8.2020 96 kB Stáhnout
Prohlášení výrobce MC2.pdf 18.8.2020 100 kB Stáhnout
Prohlášení výrobce Směsi z kameniva stmelené cementem - Jindřichův Hradec.pdf 18.8.2020 99 kB Stáhnout
Prohlášení výrobce MCB (mezerovitý beton) - Jindřichův Hradec.pdf 18.8.2020 113 kB Stáhnout
Prohlášení výrobce Suspenze - Jindřichův Hradec.pdf 18.8.2020 94 kB Stáhnout
Prohlášení výrobce SC I,II,III.pdf 18.8.2020 98 kB Stáhnout
Prohlášení výrobce KSC I, KSC II.pdf 18.8.2020 103 kB Stáhnout

Betonárna Jindřichův Hradec je jedním z provozů společnosti Českomoravský beton, a.s.  Nachází se u hlavní komunikace spojující Jindřichův Hradec – Pelhřimov v areálu Stavcent a.s. Je vybavena mísícím zařízením typu STETTER M1. Provoz je celoroční, automatický, plně řízen počítačem. Pro zimní období je vybavena zařízením pro ohřev kameniva a záměsové vody. Nedílnou součástí betonárny je recyklační zařízení pro zpracování zbytkového betonu. Výrobní kapacita: 50 m³/hod.

Kvalita: 
Betonárna má zavedený a udržovaný certifikovaný systém řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2016. Pro všechny výrobky vlastní certifikáty a prohlášení o shodě v souladu s ustanoveními zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Zkušebnictví provádí společnost BETOTECH, s.r.o., akreditovaná zkušební laboratoř Beroun AZL č.1195, pracoviště Jindřichův Hradec.

Hospodaření s energií:

Betonárna má zavedený a udržovaný certifikovaný systém hospodaření s energií dle normy ČSN EN ISO 50001:2019.

 

BOZP:

Betonárna má zavedený a udržovaný certifikovaný systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČSN ISO 45001:2018. 

Obchodník pro beton, Vedoucí provozu

Lukáš Chramosta, BBA

602 215 331 Napsat E-mail
 Lukáš Chramosta, BBA

Soubory ke stažení

iSO_eurocert_300dpi_2.png
iSO_eurocert_300dpi_.png
03_modra ISO 9001_2016_CZ.jpg