Betonárna Jindřichův Hradec

Zobrazit ceník
Betonárna Jindřichův Hradec
  • Celoroční provoz betonárny
  • Výrobní kapacita betonárny
  • Objem mísícího jádra
  • Recyklační zařízení čerstvého betonu

Adresa: Jarošovská 2217/II, 377 01 Jindřichův Hradec  

Provozní doba:

po - pá 6.00 - 14.30 (v jinou dobu po dohodě s vedoucím provozu)

GPS: 49°9'6.053"N, 15°0'50.451"E
Vedoucí provozu; Obchodník pro beton Lukáš Chramosta, BBA

602 215 331

Napsat E-mail
Dispečink výroba betonu František Adámek, Jaroslav Bartoň

606 686 206

Dispečink čerpání betonu Centrální dispečink čerpadel

724 040 444

Specialista na lité směsi ANHYMENT, SLIMFLOW; technologie BREMAT Stanislav Stehlík

602 311 766

Napsat E-mail
Administrativa Jitka Korandová

725 702 518

Napsat E-mail
Technolog Vladimír Ouška DiS.

602 304 726

Napsat E-mail Napsat E-mail
Název dokumentu Poslední změna Velikost Stažení
Ceník Transportbeton a značkové produkty - betonárna Jindřichův Hradec 2023.pdf 22.3.2023 1038 kB Stáhnout
Všeobecné obchodní a platební podmínky.pdf 5.1.2023 116 kB Stáhnout
Všeobecné obchodní a platební podmínky pro služby - doprava a čerpání betonových a maltových směsí.pdf 5.1.2023 215 kB Stáhnout
Certifikát SŘV dle ČSN EN 206+A1+ ČSN P 73 2404 + ČSN 73 6131 Jindřichův Hradec.pdf 15.8.2022 374 kB Stáhnout
Certifikát SŘV dle ČSN EN 206+A1+ ČSN P 73 2404 + ČSN 73 6131 + Příloha 1 - J. Hradec.pdf 17.8.2021 373 kB Stáhnout
Zpráva o dohledu - Jindřichův Hradec.pdf 12.8.2021 283 kB Stáhnout
Prohlášení o shodě ČSN EN 206 + A2 2021.pdf 23.8.2022 73 kB Stáhnout
Prohlášení o shodě ČSN EN 206 + A2: 2021 + ČSN P 73 2040 : 2021 Jindřichův Hradec 2023.pdf 23.8.2023 661 kB Stáhnout
Prohlášení o shodě Nekonstrukční beton.pdf 23.8.2022 68 kB Stáhnout
Prohlášení výrobce MC.pdf 23.8.2022 69 kB Stáhnout
Prohlášení výrobce MC, FX.pdf 23.8.2022 96 kB Stáhnout
Prohlášení výrobce MCB.pdf 23.8.2022 69 kB Stáhnout
Prohlášení výrobce CM Suspenze.pdf 23.8.2022 66 kB Stáhnout
Prohlášení výrobce KSCI, KSCII.pdf 23.8.2022 67 kB Stáhnout
Prohlášení výrobce SCI, SCII, SCIII.pdf 23.8.2022 66 kB Stáhnout
Prohlášení výrobce Směsi z kameniva stmelené cementem.pdf 23.8.2022 63 kB Stáhnout
Prohlášení výrobce Směsi z kameniva stmelené cementem_2.pdf 23.8.2022 64 kB Stáhnout
Certifikát QMS ČMB 2020 3. vydání 9001.pdf 16.11.2022 354 kB Stáhnout
Českomoravský beton, a.s. 45001 Aj.pdf 8.6.2023 1389 kB Stáhnout
Českomoravský beton, a.s. 45001 Cj.pdf 8.6.2023 1889 kB Stáhnout
Českomoravský beton, a.s. 50001 Cj.pdf 8.6.2023 4183 kB Stáhnout
Českomoravský beton, a.s. 50001 Aj.pdf 8.6.2023 4259 kB Stáhnout

Betonárna Jindřichův Hradec je jedním z provozů společnosti Českomoravský beton, a.s.  Nachází se u hlavní komunikace spojující Jindřichův Hradec – Pelhřimov v areálu Stavcent a.s. Je vybavena mísícím zařízením typu STETTER M1. Provoz je celoroční, automatický, plně řízen počítačem. Pro zimní období je vybavena zařízením pro ohřev kameniva a záměsové vody. Nedílnou součástí betonárny je recyklační zařízení pro zpracování zbytkového betonu. Výrobní kapacita: 50 m³/hod.

Kvalita: 
Betonárna má zavedený a udržovaný certifikovaný systém řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2016. Pro všechny výrobky vlastní certifikáty a prohlášení o shodě v souladu s ustanoveními zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Zkušebnictví provádí společnost BETOTECH, s.r.o., akreditovaná zkušební laboratoř Beroun AZL č.1195, pracoviště Jindřichův Hradec.

Hospodaření s energií:

Betonárna má zavedený a udržovaný certifikovaný systém hospodaření s energií dle normy ČSN EN ISO 50001:2019.

 

BOZP:

Betonárna má zavedený a udržovaný certifikovaný systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČSN ISO 45001:2018.