Betonárna Jindřichův Hradec

Zobrazit ceník
Betonárna Jindřichův Hradec
  • Celoroční provoz betonárny
  • Výrobní kapacita betonárny
  • Objem mísícího jádra
  • Recyklační zařízení čerstvého betonu

Adresa: Jarošovská 753/II, 377 01 Jindřichův Hradec  

Provozní doba:

po - pá 6.00 - 14.30 (v jinou dobu po dohodě s vedoucím provozu)

so 7.00 - 10.00

GPS: 49°9'6.053"N, 15°0'50.451"E
Vedoucí provozu; Obchodník pro beton Lukáš Chramosta, BBA

602 215 331

Napsat E-mail
Dispečink výroba betonu František Adámek, Jaroslav Bartoň

606 686 206

Dispečink čerpání betonu Centrální dispečink čerpadel

724 040 444

Administrativa Jitka Korandová

725 702 518

Napsat E-mail
Technolog Vladimír Ouška DiS.
Název dokumentu Poslední změna Velikost Stažení
Ceník Transportbeton a značkové produkty betonárna Jindřichův Hradec 2022 21.4.2022 1277 kB Stáhnout
Ceník čerpání - betonárna Jindřichův Hradec 2022 4.4.2022 256 kB Stáhnout
Všeobecné obchodní a platební podmínky.pdf 6.1.2022 116 kB Stáhnout
Všeobecné obchodní a platební podmínky pro služby - doprava a čerpání betonových a maltových směsí.pdf 6.1.2022 213 kB Stáhnout
Českomoravský beton, a.s. ISO 50001.pdf 13.5.2020 3585 kB Stáhnout
Českomoravský beton, a.s. ISO 9001 2. vydání + Příloha.pdf 1.11.2021 330 kB Stáhnout
Českomoravský beton, a.s. ISO 45001.pdf 13.5.2020 1673 kB Stáhnout
Certifikát SŘV dle ČSN EN 206+A1+ ČSN P 73 2404 + ČSN 73 6131 + Příloha 1 - J. Hradec.pdf 17.8.2021 373 kB Stáhnout
Zpráva o dohledu - Jindřichův Hradec.pdf 12.8.2021 283 kB Stáhnout
Prohlášení o shodě betony dle ČSN EN 206 + A2 2021.pdf 18.8.2021 101 kB Stáhnout
Prohlášení o shodě betony dle ČSN EN 206 + A2 + ČSN P 73 2404 + Z1.pdf 18.8.2021 125 kB Stáhnout
Prohlášení o shodě CnXF.pdf 18.8.2021 94 kB Stáhnout
Prohlášení výrobce MC - Jindřichův Hradec.pdf 18.8.2020 96 kB Stáhnout
Prohlášení výrobce MC2.pdf 18.8.2021 94 kB Stáhnout
Prohlášení výrobce Směsi z kameniva stmelené cementem - Jindřichův Hradec.pdf 18.8.2021 88 kB Stáhnout
Prohlášení výrobce MCB (mezerovitý beton) - Jindřichův Hradec.pdf 18.8.2021 99 kB Stáhnout
Prohlášení výrobce Suspenze - Jindřichův Hradec.pdf 18.8.2021 94 kB Stáhnout
Prohlášení výrobce SC I,II,III.pdf 18.8.2021 94 kB Stáhnout
Prohlášení výrobce KSC I, KSC II.pdf 18.8.2021 95 kB Stáhnout
Certifikát SŘV dle ČSN EN 206+A1+ ČSN P 73 2404 + ČSN 73 6131 Jindřichův Hradec.pdf 15.8.2022 374 kB Stáhnout

Betonárna Jindřichův Hradec je jedním z provozů společnosti Českomoravský beton, a.s.  Nachází se u hlavní komunikace spojující Jindřichův Hradec – Pelhřimov v areálu Stavcent a.s. Je vybavena mísícím zařízením typu STETTER M1. Provoz je celoroční, automatický, plně řízen počítačem. Pro zimní období je vybavena zařízením pro ohřev kameniva a záměsové vody. Nedílnou součástí betonárny je recyklační zařízení pro zpracování zbytkového betonu. Výrobní kapacita: 50 m³/hod.

Kvalita: 
Betonárna má zavedený a udržovaný certifikovaný systém řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2016. Pro všechny výrobky vlastní certifikáty a prohlášení o shodě v souladu s ustanoveními zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Zkušebnictví provádí společnost BETOTECH, s.r.o., akreditovaná zkušební laboratoř Beroun AZL č.1195, pracoviště Jindřichův Hradec.

Hospodaření s energií:

Betonárna má zavedený a udržovaný certifikovaný systém hospodaření s energií dle normy ČSN EN ISO 50001:2019.

 

BOZP:

Betonárna má zavedený a udržovaný certifikovaný systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČSN ISO 45001:2018.