tezene_kamenivo.jpg
tezene-kamenivo.jpg
tezene-kamenivo.jpg

Společnost Českomoravský štěrk vyrábí široké spektrum frakcí kameniva použitelného ve všech oblastech stavebního průmyslu.

Společnost Českomoravský štěrk, a.s., vyrábí široké spektrum frakcí kameniva, štěrku a písku použitelného ve všech oblastech stavebního průmyslu. Nabídka kameniva je velmi rozmanitá a flexibilní. Díky pokročilým výrobním technologiím vyvíjí společnost Českomoravský štěrk frakce určené přímo pro potřeby konkrétního zákazníka nebo stavby.

Všechny výrobky odpovídají požadavkům evropských norem. Jedná se zejména o kvalitní frakce pro použití do betonu, železobetonu, předepjatých betonů, prefabrikovaných dílců, vodostavebního betonu, cementobetonových krytů vozovek atd. Dále vyrábíme kamenivo pro použití do drážních staveb, které jsou certifikovány také podle normy Českých drah. Sortiment frakcí pokrývá i potřeby zákazníků z oblasti stavby silnic a dálnic a dalších stavebních prací, jako jsou obalované asfaltové směsi, mechanicky zpevněné kamenivo (MZK), nátěry, zásypy nebo podklady pod zámkovou dlažbu.

 Více na www.heidelbergcement.cz

 

Široký sortiment štěrku, písku a drtí pokrývá potřeby zákazníků z oblasti stavby silnic, železnic, dálnic a dalších stavebních prací. Kamenivo nalezne své využití také v oblasti zemědělství.

Težené kamenivo

Těženým kamenivem se rozumí přírodní kamenivo většinou říčního původu. Těžené kamenivo se vyznačuje zaoblenými tvary zrn s ohlazeným povrchem. Ložiska těženého kameniva se dělí na suchou těžbu a těžbu z vody s následným tříděním na jednotlivé frakce. Těžené kamenivo se používá zejména při výrobě betonů, malt a omítek. Těžené kamenivo je někdy označováno jako kačírek a oblázky.

Drcené kamenivo

Drcené kamenivo neboli drcený štěrk vzniká v kamenolomu drcením větších kusů horniny a jeho následným tříděním na jednotlivé frakce. Drcené kamenivo je charakteristické nepravidelným tvarem zrn, ostrými hranami a drsným povrchem. Drcené kamenivo je vhodné do betonu a živičných směsí, dále do nestmelených směsí a směsí stmelených hydraulickými pojivy, do podsypů a zásypů. Drcené kamenivo tak má velmi široké použití v silničním i železničním stavitelství. Větší kameny se používají pro kamenné zídky a gabiony.

Balené kamenivo

Přírodní těžené kamenivo je dodáváno ve velkoobjemových vacích (Big Bag) pro jedno použití, v hmotnosti 1000 kg.  Tento způsob dodávky kameniva využívají zákazníci preferující snadnou manipulovatelnost a možnost dopravy kameniva jeřábem do vyšších poloh, např. na střechy staveb.  

Lomový kámen

Lomový kámen je oblíbeným materiálem pro realizace různých pohledových a dekorativních ploch v okolí domů a staveb. Vzniká primárním rozpojováním horniny v kamenolomu za pomocí trhacích prací.

Železniční kamenivo

Kamenivo pro potřeby Českých drah. Jedná se o výrobek 32/63 BI, vyráběný podle evropské normy ČSN EN 13 450 a dle OTP SŽDC – Kamenivo pro kolejové lože železničních drah, a štěrkodrť 0/32 KV podle OTP SŽDC Štěrkopísek, štěrkodrť a recyklovaná štěrkodrť pro konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku. 

Mechanicky zpevněné kamenivo

Mechanicky zpevněné kamenivo vznikne zhutněním nestmelené směsi kameniva nejčastěji frakce 0/32 bez použití tmelící složky (např. cementu). Podmínkou je stanovení ideální křivky zrnitosti drceného kameniva a optimální dávka vody. Základním stavebním materiálem pro kvalitní nestmelené vrstvy (MZK) je směs drceného kameniva o zrnitosti od 0 mm do 32 mm (někdy až 45 mm). Větší zrna musejí v nestmelené vrstvě vytvořit pevnou kostru. Jednotlivá zrna jsou vzájemně zaklíněná a prostor mezi nimi je vyplněn zrny menšími, která jsou též ve vzájemném kontaktu a v jejich mezerách jsou pak zrna prachová. 

Transport materiálů je zajišťován především silniční nákladní dopravou. Kamenivo je přepravováno sklopnými návěsy nebo auty s vlekem. Následně je expedováno z jednotlivých kamenolomů a pískoven. Kromě automobilové nákladní dopravy disponují některé naše provozovny také železniční vlečkou. V případě kameniva využíváme nákladové nádraží nejbližší železniční stanice.

Klíčový kontakt

Potřebujete více informací k produktu?
Všechny vaše dotazy zodpoví:

Kontakt obchod

Potřebujete více informací?

?

Zadáním telefonního čísla výrazně urychlíte zpracování Vašeho dotazu.

?

Čeho se váš dotaz týká?

Např.: „Tloušťka Anhymentu při rekonstrukci podlah.“

Podle této informace jsou prohledávány často kladené otázky, a pokud ani v nich nenajdete odpověď, pomůže k rychlejšímu zodpovězení Vašeho dotazu odborníkem.