Laboratoře

Na devíti pracovištích po celém území ČR nabízíme komplexní technologický servis zahrnující kontrolu vstupních materiálů, návrhy receptur betonu včetně zkoušení čerstvých a ztvrdlých betonů.

 

Komplexní technologický servis zajišťuje dceřiná společnost BETOTECH s.r.o.. Společnost rovněž poskytuje poradenství v oblasti technologie výroby betonu, malt, potěrů a kameniva ve spolupráci s pracovníky jednotlivých betonáren. Účastní se programů výzkumu a vývoje.

Laboratoře

  • AZL 1195 - Beroun, Most, Trutnov, Jindřichův Hradec, Klatovy, Cheb
  • AZL 1195.2 - Ostrava
  • AZL 1195.3 - Brno, Brno - divize kamenivo

Nabídka služeb

  • zkoušky čerstvého a ztvrdlého betonu a vláknobetonu
  • zkoušky čerstvého betonu na stavbách a odběr vzorků
  • zkoušky kameniva, cementu, popílku
  • poradenství v oblasti technologie betonu, návrhy složení betonu, průkazní a ověřovací zkoušky dle ČSN EN 206 v platném znění a dalších standardů (Ministerstvo dopravy, České dráhy, Ředitelství vodních toků)
  • systémy řízení výroby podle ČSN EN 206 v platném znění a systémy managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001
  • společnost nabízí odborná školení v oblasti výroby, dopravy a ošetřování betonu
  • spolupráce na vývojových programech

 

Pro vyhledání akreditované laboratoře a kontaktu klikněte na odkaz: Vyhledat akreditovanou laboratoř

 

Související sekce